Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Бовтач С.В. Раціональність як історико-філософська проблема та її прояви в українській філософії ХІ-ХVІІ ст
Горгота О.Б. Принцип історизму в системі методології історико-філософського дослідження Гегеля та Ясперса
Заваженко Т.М. Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф.Джеймісоном
Ільницька Л.В. Проблема художнього стилю в естетичній теорії Герберта Ріда
Козлов Є.В. Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект
Маслікова І.І. Основні етико-економічні проблеми та напрями в історії західноєвропейської філософської думки
Неліпа Д.В. Інституціональний чинник становлення системи соціального партнерства
Прядко Н.А. Онтологія людського "Я" в релігійно-філософській рефлексії І.Гізеля
Семенюк К.С. Калокагатія: сутність і специфіка історичної трансформації
Стадник М.М. Наука і релігія: особливості католицької теологічної доктрини творіння в сучасному космологічному розумінні
Суліма Є.М. Роль американської гегемонії у формуванні глобального соціального порядку постіндустріалізму
Шабанова Ю.О. "Німецька містика" середньовіччя в контексті історико-філософської тотальності
Крива Т.Ю. Ідея соборності в творчості І.Вишенського
Медвідь Ф.М. Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в контексті глобалізації та євроінтеграції
Бугров В.А. Феноменалізм та фізикалізм віденського кола: Моріц Шлік
Дуцяк І.З. Аналіз принципів формування природничонаукових пояснень у період античності (на матеріалі праці Платона "Тімей")
Живоглядова І.В. Людина на шляху до себе (до проблеми системного культурологічного аналізу)
Заваженко Т.М. Парадигма інтерпретації у філософії Ф.Джеймісона
Козлов Є.В. Тема людини у філософії М.O.Бердяєва та творчості Ф.М.Достоєвського
Кушаков Ю.В. Невідомий Й.Г.Фіхте (типові помилки в розумінні фіхтевського вчення)
Луканець І.М. Проблема знання в семантиці природної мови та лінгвістиці
Макаренко Н.Г. Від "вічного миру" до "збройного миру": історія та сучасність
Шинкаренко О.В. Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування
Матвійчук О.О. Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві
Монатова О.В. Інтеграція України в європейський інформаційний простір: аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційних відносин
Неліпа Д.В. Роль держави в становленні системи соціального партнерства
Розумний М.М. Політичний феномен блоку віктора ющенка "Наша Україна"
Сириця Т.Ф. Концептуальні підходи до аналізу взаємозв'язку політики й економіки
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;