Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Ярошовець В.І. Явище і смисл історії філософії. Методологічні обґрунтування Густава Шпета
Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософіі
Александрова А.В. Истина диалога
Ткачук М.Л. У пошуках російської філософії: Густав Шпет
Аляєв Г.Є. Явище зі смислом: Густав Шпет в історіографії російської філософії
Куцепал С.В. Онтологічний аналіз знака у семіотичній концепції Г.Г. Шпета
Окороков В.Б. К проблеме трансформации внутреннего смысла предмета в феноменологии Г. Шпета
Левитський С. Проблема розпізнавання образів і філософія Платона
Суходуб Т.Д. Філософія як слово та філософія слова Г.Г. Шпета
Прокопов Д.Є. Проблема причинності у Д.Юма і феномен "специфічної форми каузальності"
Кириченко М.С. Про одне з двох основних джерел роботи Г.Г. Шпета "Проблема причинності у Г'юма та Канта"
Бокал Г.В. До питання про перспективи розв'язання актуальних проблем історико-філософської методології
Діденко Л.В. Жизнь внутри текста (историко-философское исследование-размышление)
Труш Т.В. Західне та східне християнство: розрізнення чи схожість
Палінкаш В.А. осмислення історії російської філософії допетровського періоду у творчості Г.Г.Шпета
Глухоман І.В. Філософські засади та філософське значення лінгвістичної концепції В. фон Гумбольдта
Линченко М.Д. Особливості категоріального апарату філософського дискурсу Володимира Винниченка
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;