Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Бєдная В.Б. Роль інфраструктури соціальної роботи в процесі створення соціального капіталу
Білоножко Є.П. Трансформація сім'ї в контексті глобальних змін у суспільстві в другій половині ХХ століття
Бурлака І.В. Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона
Волковинський С.О. Сучасна рецепція принципів філософії природи німецьких класиків
Дулін П.Г. Консолідуючі імперативи ідей космізму і системності у вихованні та освіті
Жорнова О.І. Динаміка персональної нормативної позиції студентів: до розробки освітньо-філософських засад прилюдного вияву суб'єктної активності
Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень
Комісар Л.П. Рецепція ідей М.М.Бахтіна в сучасних концепціях інтертекстуальності
Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства: проблема ідентифікації
Кравець С.В. Історична доля еволюційної теорії
Кравчук І.В. Петро Лодій, "Настанови логіки"
Биковець В.І. Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави
Заславська О.О. Політичний маркетинг як основа організації виборчої кампанії
Ключникова Д.Ю. Зміна ролі громадської думки в процесі трансформації суспільства
Новакова Н.О. Проблема революції та еволюції в працях В.Липинського
Тимошик Я.М. Теоретична спадщина Степана Бандери у контексті українського націоналізму: політологічний аспект
Габелюк Л.В. Інформація як ресурс здійснення політичної влади
Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання)
Кондратьєва І.В. Дохалкідонські Церкви та проблема витоків монофізитства
Онопрієнко М.В. Прикладна наука як предмет дослідження філософії науки
Приходько В.В. Як вловити розум?
Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики
Фур'єр І.А. Наукове знання як дискурс
Чайка С.А. Онтологічні засади критики матеріалізму Г.І. Челпановим
Якубіна В.Л. "Три кити" теорії ідентичності Мануеля Кастельса – технології, досвід, влада
Домащенко Л.М. Степан Рудницький: від політичної географії до геополітики
Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичної влади
Павловська Т.В. Політичні переговори як спосіб розв'язання політичних конфліктів
Петренко В.В. Фактори впливу на аудиторію в публічному політичному мовленні
Тимошик Я.М. Надійність та ефективність політичного прогнозування
Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології"
Шульга М.А. "Східники" та євразійці: однодумці чи опоненти?
Гандилов Б.С. Общество между необходимостью и разумностью
Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття
Комар O.В. Еволюційна епістемологія як антиджастифікаціонізм: ідеї К.Поппера у контексті сучасних теорій обґрунтування
Коханенко О.В. Наукова та релігійна віра: логічний аналіз
Кучмай К.С. Поширення християнських віроповчальних текстів на території Київської митрополії у XVII столітті (на материалах книжкових колекцій Наукової бібліотеки імені Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка)
Поліщук Ю.О. Галут як чинник формування іудейської діаспори
Рогожа М.М. Громадянська освіта в контексті моральних вимірів соціального капіталу
Савостьянова М.В. Парадигмальна наука як об'єкт філософського дослідження
Скринник М. Семантика української ідентичності в поетиці "Кобзаря"
Снігур С.А. Самосвідомість як початок формування людини моральної
Тимошенко П.С. Специфіка формування правового ідеалу в розвитку сучасної ліберальної парадигми
Триліс Г.В. Витоки гуманістичних тенденцій філософії Стародавності
Яровий А.М. Феномен образного пізнання як нова парадигма сучасного мислення
Бортніков В.І. Особливості формування політичного режиму в Україні в умовах посткомуністичної трансформаціі
Бунецький Л.Л. Трансформування інституційної системи політичних відносин та влади в державах пострадянського простору (на прикладі Україні)
Домащенко Л.М. "Всеукраїнська трилогія" Юрія Липи: геополітичний ракурс
Заіка Н.Ю. Проблема соціальної справедливості в контексті соціальної держави
Корогод Л.П. Гуманістичні ідеали в політичній публіцистиці М.Грушевського
Литвиненко О.М. Національна історія як складова національної ідентичності
Тупиця О.Л. Профспілки у трансформаційному суспільстві: напрями зміни політичного статусу
Шульга М.А. Дещо про зближення понять "геополітика" та "стратегія" в геополітичній думці сучасної Росії
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;