Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Білозор Д.В. Ідейно–політичні основи ваххабізму
Білоножко Є.П. Сім'я як суспільно–біологічне утворення (соціально–філософське тлумачення)
Бугров В.А. Спроба порівняльного розгляду аналітичної філософії
Вандишев В.М. І.Я.Франко про історико–культурний та науковий аспекти феномену релігії
Вандишева–Ребро Н.В. Ідеї естетизму в контексті буття досконалого суспільства
Грек І.М. Розколи в українському православ'ї: релігієзнавчий аналіз
Грива О.А. Процедури оцінки ефективності шляхів формування толерантності у молоді в полікультурному середовищі
Кам'янська А.В. Теорія азіатського ренесансу у творчій спадщині Миколи Хвильового
Косач Т.М. Особливості православних і католиків у працях Л.П.Карсавіна
Курок І.С. Наукова творчість і соціальні проекти
Миколаєнко І.М. Концепції богопізнання у середньовічній філософії та філософії нового часу (Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський, Еммануїл Кант)
Мозгова І.І. Церковно–релігійні й державні чинники кадрової політики в Києво–Могилянській Академії
Стадник М.М. Ґенеза біблійних, ранньохристиянських і філософських основ становлення пізнання
Андрущенко М.О. Проблема генерування політичної довіри в постсоціалістичних країнах
Бортніков В.І. Політична участь українських громадян в умовах демократичного переходу
Бунецький Л.Л. Реформа інституційної системи політичних відносин та влади в Україні
Гончар В.М. Перспективи корпоратизму в постіндустріальній цивілізації
Лещенко С.В. Методологічні проблеми дослідження політичної соціалізації в період зміни поколінь
Станкевич І.П. Політичний конфлікт та технологія його запобігання
Щур А.В. Роль капіталу як соціальної сили в процесі формування громадянського суспільства
Вандышева-Ребро Н.В. Философия искусства: реализм и интертекст
Павленко І.А. Історико–філософський контекст лібералізму
Павленко О.Е. "Міф про Сизифа" А.Камю в контексті концепції "Homo ludens"
Погрібна В.Я. Постмодерністське суспільство в епоху глобалізму
Предко О.І. Психологія релігії як об'єкт наукової та богословської рефлексії: зарубіжний контекст
Решетник М.Д. Культура як "життєвий стиль": Е.Ротгаке�
Рогожа М.М. Природа як етосна цінність у сучасному соціокультурному просторі
Стадник М.М. Трансформація ідей християнського пізнання у патристиці та схоластиці
Харьковщенко Ю.Є. Respublika Christiana і "Козацька християнська республіка": компаративний аналіз
Шенгерій Л.М. Раціональна реконструкція концепції наукових та філософських винаходів І.І.Лапшина
Ярмола О.В. Концепція деміургічної влади і критика соціально–політичного вчення Платона в радянській історико–філософській традиції
Яровий А.М. Образне мислення в контексті сучасної науки та соціальної практики
Кобильник В.В. Використання порівняльного методу в політологічному дослідженні
Лещенко С.В. Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації
Полинцева О.П. Поширення ідей толерантності в полікультурному суспільстві
Станкевич І.П. Шляхи та способи розв'язання політичних конфліктів
Федина С.Р. Теорії миру в системі наукових досліджень міжнародних відносин
Щур А.В. Теорія групової дії М.Олсона
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;