Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Бега М.І. Вплив гендерних стереотипів на чоловічі та жіночі ролі в сучасній сім'ї
Білик С.М. Філософський понятійно–категоріальний апарат у творах Григорія Богослова (Назіанзина)
Зубчик О.А. Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність
Карнаухов К.Л. Чи є мова інстинктом? (Зміна парадигм в антропології)
Клименко К.В. Гра як предмет математичного моделювання
Кондратьєва І.В. Сирійська християнска традиція: витоки та первинна локалізація
Ломачинська І.М. Сутність християнської проповіді в контексті традиції духовного лідерства
Муха–Шаєк Є. Символічно–ідентифікаційне поняття культури в сучасному світі
Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в перспективі людського буття
Приходько В.В. Прикладне розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько–історичної концепції Р.Дж. Колінґвуда): аналіз історичної конституції
Стужна Н.В. До питання формування інституту полігамії в ісламі
Габелюк Л.В. Місце політичної культури в інформаційному просторі
Гапоненко В.А. Держава як суб'єкт забезпечення духовної свободи особи
Готун А.М. Використання нових інформаційних технологій у виборчому процесі: світовий досвід і практика застосування в Україні
Дєвочкіна Н.М. Політична соціалізація як політико–культурний процес трансформаціїї суспільства
Домащенко Л.М. Дещо про особливості обґрунтування чорноморської орієнтації України в працях Михайла Грушевського
Жеребкін М.С. Обіцяння нових підходів до поняття демократії та демократичної суб'єктивності в англо–амеріканській політичній теорії: чи можливе застосування до сучасної України?
Заіка Н.Ю. Роль соціал–демократії у становленні та розвитку соціальної держави
Костирєв А.Г. Міжцивілізаційна комунікація як геополітична функція України
Заруцька О.А. Передумови та генеза класичної соціально–економічної доктрини ісламу
Кондратьєва І.В. Сирійське християнство: проблема етноконфесійного співвідношення
Ломачинська І.М. Особистість і натовп: харизматична природа релігійного лідерства
Муха–Шаек Е. Психологические механизмы возникновения новых тенденций в туризме и рекреации
Осадча Л.В. Соціальність як результат колективної смислотворчості
Погорілий А.О. Філософія в контексті духовної культури
Поліщук Ю.О. До питання виникнення іудейської діаспори (історичний аспект)
Приходько В.В. Пошук нових методологічних перспектив розмежування розсудку і розуму (на матеріалах філософсько–історичної концепції Р.Дж. Колінґвуда): поняття прикладної філософії і аплікативного методу
Рогожа М.М. Моральний авторитет як символічний капітал
Сидоренко І.Г. Морально–етична дилема взаємодії "харизматична особистість–спільнота"
Стужна Н.В. Моральнісно–духовне осмислення становища жінки в Ісламі
Титаренко В.А. "Поняття" бога в теоретичній і практичній філософії І. Канта
Малкіна Г.М. Імпічмент президента: міф і реальність
Мокан В.І. Виборчі технології як різновид соціально–політичних технологій
Нікіфорова А.Х., Постригань Г.Ф. Політика як єдність раціонального та ірраціонального
Новакова Н.О. Питання революції та еволюції в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ сторіччя
Хромець О.Л. Соціальні передумови явища політичного маніпулювання
Шульга М.А. Візантизм К. Леонтьєва: між цивілізацією та геополітикою
Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;