Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Александровський С.О. М. Бердяєв та російське православ'я: боротьба за духовну свободу людини
Бега М.І. Сучасна українська сім'я: причини змін її моделі
Бокал Г.В. До питання про автентичні терміни в історико–філософському дослідженні Стародавнього Китаю
Лимаренко А.С. Классификация русского религиозного сектантства Российской империи в период изменения культурологических феноменов
Ломачинська І.М. Філософський вимір християнського духовного лідерства
Приходько В.В. Від історичної епістемології до етики історії (на матеріалах філософсько–історичної концепції Р.Дж. Колінґвуда)
Пінчук Є.А. Генезис поняття і сутності модернізації освіти
Рогожа М.М. Домодерні моделі громадянського життя: античний поліс як простір громадянської моралі
Руденко О.В. Істини в епістемології та філософії науки
Соболь Т.В. Соціальна дія та соціальна взаємодія – засади порівнюваності понять
Казанцев А.О. Шлюб і сім'я в апокрифічних діяннях апостолів
Андрос О.Є. Соціальна екологія у контексті ідеологічних напрямів сьогодення: огляд концепцій
Батрименко О.В. Деякі проблеми відповідності бюрократичного управління принципам демократії
Бортніков В.І. Особливості партійно–політичної структуризації українського суспільства
Бунецький Л.Л. Аспекти інституціоналізму в сучасній політичній науці: аналіз феномену "політичний інститут"
Заіка Н.Ю. Демократичний політичний режим як передумова становлення соціальної держави в Україні
Зубчик О.А. Демократичний режим – "демократичний" контроль?
Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в громадянському суспільстві
Неліпа Д.В. Соборність України на сучасному етапі державотворення
Носовець В.О. Політична толерантність як головний чинник досягнення миру та злагоди
Бега М.І. Проблема "розполовинювання" суспільного світу на чоловіче і жіноче
Бокал Г.В. Тлумачення процесу пізнання у даршанах чарвака, локаята та джайнізм
Віфлянцев В.В. Методологічні імплікації постнекласичної біології
Драгініч Д.В. Корейський месія: теорія і практика спасіння світу
Лимаренко А.С., Оленич Т.С. Анализ русского сектанства в период становления советской власти
Маргелис Н.В. Метафора как концептуальная поэзия бытия
Нич Т.В. Основні теоретичні проблеми історико–філософської науки в інтерпретації В. Асмуса
Пінчук Є.А. Методологічні підходи соціально–філософського аналізу модернізації вищої освіти
Рогожа М.М. Екологічні проблеми в перспективах перфекціоністського та мінімалістського просторів моралі (екологічний вчинок і малі справи)
Руда Н.Г. Зміна образу моралі як соціального регулятора в сучасних етичних дослідженнях
Руденко С.В. Теорія історико–філософського процесу в україні як об'єкт реконструюючої рефлексії (історико–філософська інтерпретація питання про специфічні риси української філософії)
Савинська І.В. Метафізична антропологія: буттєвий аспект людської особи
Стужна Н.В. Проблеми взаємовідносин чоловіка та жінки у сімейно–шлюбних відносинах мусульманства
Хавроненко В.Д. Компаративний аналіз проблеми загального та одиничного в Арістотеля і у патристиці
Яригіна О.В. Свобода совісті в Україні
Казанцев А.О. Співвідношення віри й розуму
Пікалова О.В. Історико–політичний аналіз розвитку неурядових організацій
Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху
Яковлєва Н.І. Особливості впливу методів пропаганди на політичні установки громадян
Алексюк І.А. Логічний аналіз нестандартних кванторних виразів: бінарна та обмежена квантифікація
Klichuk A.V. Vital position of modern inteligent in the axiology system of a society
Кравчук А.А. Про критерії раціональності у сучасному геологічному знанні
Курпіль Н.І. Специфіка філософського знання в академічній освіті першої половини XIX століття
Москалик В.В. Лінгвістична філософія: трансформація предмету дослідження аналітичної філософії
Петрущенков С.П. Становлення наукової культури: до питання про методологію дослідження
Рубан О.В. гендерна рівність: реалії та перспективи
Руденко С.В. Метод біографічного аналізу в структурі теорії історико-філософського процесу
Сидоренко І.Г. Міфотворчість як поляризоване явище. морально–етичний аналіз
Тормахова А.М. Проблеми філософії музики в теоретичній спадщині А. Онеггера
Цимбалій В.В. Становлення територіальних інституцій Римо–Католицької Церкви в незалежній Україні
Казанцев А.О. Роль церкви у вирішенні соціального питання
Луканець І.М. Інформаційно-когнітивна концепція знання
Батрименко О.В. Тенденції розвитку бюрократії в умовах сучасного суспільно–політичного життя
Бунецький Л.Л. Криза та політичний транзит України: інституційний аспект
Вілков В.Ю. Приписи "модерністської" теоретичної моделі національно–державного розвитку та націєтворення Юргена Габермаса
Жеребкін М.С. Постмарксистська теорія дискурсу Ернесто Лаклау і Шанталь Муф: новий погляд на політичні процеси у країнах колишнього СРСР?
Зубчик О.А. Дж. Кейнс про пізнання економічних процесів та економічну політику держави
Монолатій І.С. "Чужі" як об'єкт волі "своїх". Дилема співвідношення етнонаціоналізмів на західноукраїнських землях у транзитивний період
Плешко М.В. Ідеологія солідаризму в контексті розбудови української державності
Салтовський О.І. "Історія Русів" – пам'ятка політичної полеміки на тлі конструювання історії
Федина С.Р. Мир та його досягнення у ідеалістичному підході І.Канта
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;