Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Базилевич В.Д. Класична економічна університетська освіта як фактор конкурентоспроможності
Балабанов К.В., Булатова О.В. Особливості розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ України (досвід Маріупольського державного гуманітарного університету)
Бичков О.С., Черний Ю.В. Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі
Бохан Ю.В., Шишкіна О.О. Особливості адаптації педагогічної освіти у Кіровоградському державному педагогічному університеті до вимог Болонського процесу
Васильєв А.В., Любчак В.О., Купенко О.В. Забезпечення інноваційних процесів у педагогічній системі сучасного ВНЗ
Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція
Власенко К.В. Питання якості математичної освіти в інженерно-машинобудівній школі в контексті приєднання України до Болонського процесу
Гавриленко М.О. Формування соціальної активності студентського самоврядування в контексті Болонського процесу
Гожик А.П. Впровадження нової форми додатку до диплому (Diploma Supplement) як складова системи забезпечення якості вищої освіти
Грішин І.Ю., Боднар А.А., Ахметов Б.С. Інформаційні технології – підстава ефективного управління вищим навчальним закладом
Грубінко А.В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника
Дадашев Б.А., Слободяник Ю.Б. Забезпечення якості вищої освіти: проблеми оцінювання
Дудар З.В., Лєсна Н.С., Рєпка В.Б., Шатовська Т.Б. Досвід інтеграції у Європейський освітянський простір з підготовки IT фахівців Харківським національним університетом радіоелектроніки
Енглезі І.П., Смерічевська С.В. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору
Закусило О.К. Входження в європейський освітній простір – романтична ретроспектива і прагматична перспектива
Зіноватна О.М. Ступенева освіта в Україні у контексті Болонського процесу: рівень готовності до суспільства знань
Козак Н.Л. Організація наукової діяльності студентів в університеті
Короткий Г.І., Атаманюк Ю.А., Дорошенко Ю.О. Управління якістю вищої освіти та формування екологічно свідомої особистості
Коцан І.Я. Університети на шляху до нової якості
Кучма Р.М. Сучасні системи управління якістю вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу
Лондар С.Л., Блискавка Т.В. Вища школа як фактор сприяння інноваційному розвитку національної економіки
Луговий В.І., Таланова Ж.В. Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції
Луцишин З.О. Роль класичних університетів у підвищенні якості вищої освіти
Майборода В.К., Манько В.М., Іванова Н.Г. Підготовка магістрів у контексті Болонського процесу: історія та сучасність
Мельник С.В. Модернізація економіки України через реструктуризацію та реформування вітчизняної системи підготовки кадрів
Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв'язку з приєднанням України до Болонського процесу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;