Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Богачов А.Л. Гайдеґерова герменевтика фактичності і трансценденталізм
Канівець Б.А. Філософія історії А. Тойнбі: співвідношення свободи і закономірності в історії
Матвієнко І.С. Філософське осягнення людини: інтегральний гуманізм Ж. Марітена та гуманістична етика Е. Фромма
Мороз Г.В. Принцип контріндукції у відкритій системі наукового знання
Москалюк В.М. Лінґвоцид: трагічне порушення врівноваженості світового естетичного простору
Павлова О.Ю. Вплив зміни ідеалу раціональності на розвиток естетичної теорії
Prokopov D.Ye. The development of ontological paradigm in the interpretation of false in Plato’s philosophy (ending)
Пушкарьов І.В. Розуміння філософії як мистецтва в поглядах М. Грота
Фенно І.М. Співвідношення християнської та екологічної етики
Швед З.В. Концепт "цілісної людини" на шляху оволодіння свободою в іудаїзмі
Миколюк А.В. Інтеграція як фактор трансформації на європейському просторі: уроки для України
Носовець В.О. Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин
Олещук П.М. Технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації
Призіглей М.О. Політична участь як основа політичної діяльності
Савойська С.В. Мовно-політичні конфлікти у сфері освіти (на матеріалах південно-східного регіону)
Семенченко Ф.Г. До проблеми формування політичних цінностей у сучасному українському суспільстві
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;