Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Фізика

Випуск повністю
Алєксєєв О., Алексєєв С., Грабовський Ю., Лазаренко М. Дослідження фазових перетворень в наноструктурованому 1-октадецені
Альохін О., Абдікарімов Б., Булавін Л., Рудніков Є. Вплив геометрії системи на величину гравітаційного ефекту поблизу критичної точки
Анчишкін Д., Мускєєв А., Єжов С. Термалізація нуклонів у зіткненнях релятивістських важких іонів
Башмакова Н. Порівняльне дослідження біологічно активної рідини (БАР) "чистотіл" та препарату амітозин методами оптичної спектроскопії
Березовська Н. Методика приготування та фотолюмінесцентна характеризація пористого GAAS
Весна Г. Дослідження температурних залежностей мікропластичної деформації ZNSE при контактному навантаженні через пластичне середовище
Гаращенко В., Зеленський С. Індукована лазерним опроміненням перебудова центрів поглинання у суспензії вуглецевих мікрочастинок в епоксидній смолі
Гуменюк А., Кутовий С., Становий О. Закономірності в спектрі енергій активації центрів прилипання в кристалі KBr
Захарченко І., Кошеленко В., Крилов О., Неділько С., Погребенник К. Вимірювання концентрації важкої води у водних розчинах
Дегода В., Василенко Г. Ефект Пула-Френкеля в кристалах селеніда цинка
Дорошенко I., Погорелов В., Чернолевська Є. Агрегація молекул в рідких спиртах: коливальна спектроскопія і комп'ютерне моделювання
Ісаєв М., Кузьмич А., Бурбело Р. Кінетика температурних розподілів в напівпровідникових структурах при дії імпульсного лазерного випромінювання
Каспрова А., Сенчуров С. Дослідження релаксаційних властивостей біополімерних кератинових волокон за допомогою акустичної інтерферометрії
Копань В., Хуторянська І. Термоелектричний розмірний ефект у графітових порошках
Косач В., Ящук В., Сиромятников В., Войтенко З., Єгорова Т., Шпак І. Особливості спектральних властивостей барвника Сафранін Т
Макара В., Стебленко Л., Кріт О., Курилюк А., Науменко С., Волкова Т., Кобзар Ю., Войцеховська К. Вплив термічної та магнітної обробок на мікротвердість кристалів кремнію
Миронюк Б., Поперенко Л. Вплив збудження плазмонних резонансів на щільність оптичного та магнітооптичного запису інформації
Мудрий В., Яровой Л. Застосування методу імітації відпалу для синтезу цифрових голограм
Одарич В., Поперенко Л., Стельмах Я., Юргелевич І., Лопатинський А. Оптичні властивості плівок оксиду титана
Онанко А. Вплив опромінення на вказівну поверхню пружно-непружного тіла сплаву Ag 0.9 Zn 0.1
Павлова Н., Дегода В., Боханов К. Вплив електричного поля на температурне згасання рентгенолюмінесценції ZnSe
Поперенко Л., Манько Д. Оптичні і електронні властивості аморфних металевих сплавів Fe 80 ПМ 5 В 15 (ПМ – перехідний метал)
Стебленко Л., Курилюк А., Науменко С., Кобзар Ю., Даценко О., Кріт О. Зміна мікромеханічних властивостей кристалів кремнію при комбінованій дії лазерного опромінення і слабкого постійного магнітного поля
Хлопов А. Дослідження рівноважних властивостей рідких фторзаміщених фенілметилсульфону
Прищенко І., Макара В., Мельниченко М., Андрущенко В. Застосування скануючого туннельного мікроскопа для дослідження модифікації і механічних властивостей поверхні
Сагун В., Федорова О. Властивості рентгенівського випромінювання активного ядра галактики NGC 4945 за даними двох спостережень XMM-Newton
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;