Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Фізика

Випуск повністю
Асламова Л., Грабовська Є. Медична фізика в країнах Євросоюзу. Частина І
Алєксєєв О., Ткачов С. Дослідження електропровідності водних розчинів електролітів з полімерними домішками
Весна Г., Стебленко Л., Науменко С. Вплив покриття з міді на утворення дислокацій в кристалах кремнію
Гаврюшенко Д., Тарадій К, Вплив радіаційного опромінювання на властивості флюїдів
Гамалія М., Дирда С., Єрмак П., Слободянюк О., Ящук В. Особливості поглинання та флюоресценції препарату “Гіперфлав”
Кобець М., Селищев П. Вплив процесу міграції радіаційно-індукованого збудження в молекулах на ймовірність їх розвалу
Лендєл В., Одарич В., Поперенко Л., Юргелевич І., Раков М. Оптичні властивості тонких плівок оксиду цинку
Павлов Є., Макара В. Вплив парної міжатомної взаємодії на впорядкування в сплавах із ОЦК граткою
Слободянюк О., Мягченко Ю., Головій О., Кравець Н. Дослідження електроактивованої води методом динамічної спектрополяриметрії
Супрун А. , Шмельова Л. Нуклеотидне кодування амінокислот: погляд на проблему з погляду фізики білків
Хрипко С. Вплив умов анодування на властивості поруватого кремнію р-типу
Шірінян А. , Білогородський Ю. Оцінка впливу розміру металевої наносистеми на енергію міжатомної взаємодії
Ящук В., Головач Г., Кілін В. Модель макромолекули з однонапрямленим перенесенням електронних триплетних збуджень
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;