Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Фізика

Випуск повністю
Булавін Л., Забашта Ю. Якою бути медичній фізиці в Київському університеті
Альохін О., Абдікарімов Б., Наконечний Є., Рудніков Є. Дослідження кривої співіснування фреону -113 методом руху межі поділу фаз
Гаврюшенко Д., Каліхман К., Сисоєв В., Черевко К. Полегшена дифузія субстратів крізь мембрану: пряма та обернена задачі
Гусак В., Ящук В. Дослідження фотостабільності та фототоксичності деяких стирилових барвників для ДНК
Дорошенко І., Лізенгевич O., Погорелов В., Савранський Л. Геометрія надмолекулярних утворень в метанолі
Зеленський С. Нелінійне поглинання та люмінесценція боратного скла, активованого ртутноподібними іонами
Кокайло В., Репецький С. Вплив ангармонізму на дифузійні характеристики анізотропних кристалів
Мележик Е., Коротченков О. Розрахунок п'єзоелектричних полів квантових точок InAs, вирощених на поверхні GaAs
Носач Т., Озеров М., Поперенко Л., Шпильовий П. Діагностика структури плівок золота на поверхні скла методами еліпсометрії та атомно-силової мікроскопії
Решетняк В., Слуцкін Т., Шелестюк С. Критична напруга переходу Фредерікса в нематичній рідкокристалічній комірці, наповненій фероелектричними наночастинками
Охріменко Б. Фізичний зміст планківської одиниці довжини
Поперенко Л., Лоза Є. Крамерс-Кроніг аналіз електронних властивостей аморфних сплавів на основі заліза після кристалізації
П'ятковський П. Вершинна функція у тривимірній квантовій електродинаміці
Репецький С., Лень Є., Лізунов В., Єрисова Н. Спіновий транспорт в сплавах перехідних металів
Весна Г., Мельниченко М., Ткач В. Утворення дислокацій в алмазах з металевими покриттями
Дегода В., Софієнко А. Вплив характеру збудження на люмінесценцію і провідність селеніду цинку
Булавін Л., Елеусінов Б. Релаксаційні властивості нейоногенних поверхнево активних речовин та їх водних розчинів
Ісаєв М., Кузьмич А., Бурбело Р. Особливості поширення тепла при лазерному опроміненні напівпровідникових структур: імпульсний режим
Чехоцька О.,Федорович В., Науменко А. Форми нормальних коливань нехіральних одностінних вуглецевих нанотрубок
Габович В., Макаренко О., Свечнікова О. Спектрофотометричні дослідження фібрилярних біополімерів (волосся людини) з різним вмістом меланіну
Булавін Л., Гаврюшенко Д., Сисоєв В., Якунов П. Просторовоий розподіл компонентів бінарного розчину у плоскій порі з експоненціальним пристінковим потенціалом
Макара В., Стебленко Л., Курилюк А., Коплак О., Науменко С., Кобзар Ю., Дегода В., Весна Г. Зміна характеру релаксації магнітомеханічного ефекту в умовах комбінованого впливу магнітної та вакуумної обробок
Фомін П., Наказной П. Закрита космологічна модель з Λ -членом, що лінійно залежить від скаляра Річчі
Булавін Л., Забашта Ю., Актан О., Ніколаєнко Т., Шейко Н. Диференційний метод крутильних коливань – новий метод дослідження кінетики кристалізації
Кравець В., Поперенко Л., Манько Д. Магнітоімпедансний ефект у стрічках аморфного металевого сплаву CO 76 NI 4 B 20
Кузьмич А. Фототермоакустичне зондування шаруватих структу�
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;