Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Географія

Випуск повністю
Олійник Я.Б. Географічному факультету – 75
Шищенко П., Муніч Н. Історія географії та історична географія: галузі науки і навчальні дисципліни
Мохначук С., Мезенцев К. Особливості аналізу географічних структу�
Смірнов І. Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем
Барановський М. Методичні аспекти дослідження депресивних аграрних територій
Гладкий О. Формування промислово-агломераційних утворень в ринкових умовах
Бондаренко Е. Можливості Інтернету як джерела еколого-географічної інформації
Лозовіцький П., Молочко А. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип'яті
Мезенцева Н. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України
Любіцева О., Сировець С. Суспільно-географічні аспекти сталого розвитку туризму в Україні
Бейдик О. Лінгво-географічний аналіз творів Джозефа Конрада (Юзефа Коженьовського)
Винниченко І. Українці в країнах Балтії: історико-географічний та соціально-демографічний аспекти
Шишацький В. Електорально-географічний аналіз підсумків парламентських виборів 2007 року
Нестерчук І. Аналіз придатності розкривних порід Коростишівського буровугільного розрізу для лісової рекультивації та оптимізації навколишнього середовища на Житомирщині
Пацюк В. Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери
Мархонос С. Суспільно-географічні аспекти вивчення працересурсного потенціалу туристичної сфери України
Січкаренко К. Вплив ринку праці на структуру вищої освіти
Лисенко А. Деякі аспекти вивчення інформаційного суспільства
Озем Г., Шавель А. Особливості формування конфесійної структури Гродненської області Республіки Білорусь
Кібка А. Географічні аспекти фінансування малого підприємництва в Україні
Декану географічного факультету – 55!
Степану Івановичу Іщуку – 70!
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;