Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Географія

Випуск повністю
Олійник Я., Мезенцев К. Науково-педагогічний доробок кафедри економічної та соціальної географії у ХХІ столітті
Дмитрук О, Дмитрук С. До питання про екотуристичну діяльність
Смирнов І. Територіальний чинник в агропромисловій логістиці: європейський досвід
Барановський М. Депресивні території як об'єкт регіональної політики: європейський досвід і можливості його застосування в Україні
Дмитрук С., Купач Т., Дем'яненко С., Олішевська Ю. Аналіз структури відновлених ландшафтів м. Києва та приміської зони
Пазинич В. До проблеми визначення віку Висачківської дайки
Лозовіцький П., Молочко А., Ткаченко А. Гумусний стан ґрунтів Інгулецької зрошувальної системи
Купріков І., Сніжко С. Вплив клімату на внутрішній хід річкового стоку та атмосферних опадів в Україні
Щербань І. Небезпечні агрометеорологічні явища в Україні
Мезенцев К., Когатько Ю. Методи дослідження географії релігії: доцільність використання, систематизація, потенціал картографічного та центрографічного методів
Гладкий О. Особливості галузевої і територіальної структури промислових агломерацій України як основи формування їх економічної ефективності
Лавриненко С. Територіальна структура Полтавського регіонального агропродовольчого ринку
Мезенцева Н., Кривець О. Кластеризація регіонів України за рівнем добробуту населення
Кіптенко В., Клименко С. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва
Шевченко Р. Картографічні зображення на території міста Київ
Редько Т. Вплив інформаційного поля середовища на географію турпотоків України
Скриль І. Краєзнавчий аспект туристсько-рекреаційної діяльності
Мархонос С. Методи дослідження територіальної організації працересурсного потенціалу в туризмі
Сайчук В. Особливості та прогноз розвитку ринку праці Полонського району Хмельницької області
Пам'яті Віктора Шишацького
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;