Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Географія

Випуск повністю
Олійник Я. Основні риси становлення університетської географічної науки в Україні
Любіцева О. Україна в контексті тенденцій розвитку світового туристичного ринку
Мезенцев К., Мезенцева Н. Зовнішні трудові міграції в контексті зайнятості на ринку праці України
Смаль В. "Нова економіка": основні підходи до концептуалізації
Барановський М. Загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій
Гладкий О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності розміщення промислового виробництва території
Мальчикова Д. Концептуальні основи геопланування сільського регіону
Білявська В., Запотоцька І., Запотоцький С. Регіональні особливості та перспективи ринку зерна в Україні
Пилипенко І. Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області
Мельничук А. Внутрішньорегіональні відмінності природно-техногенної безпеки Східного вибухо-, пожежо-, хімічно-, геологонебезпечного з високою загрозою виникнення НС метеорологічного характеру району
Дубас Р. Лісові ресурси як об'єкт еколого-економічної оцінки
Купач Т. До питання про просторову організацію географо-топонімічного простору України
Нестерчук І. Геоекологічний аналіз та геоекологічне районування: методичний аспект
Пацюк В. Особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України
Сайчук В. Рух робочої сили як складова територіальної мобільності трудових ресурсів хмельницької області
Карачоні Д. Спроба типології сільської місцевості в Україні
Петрук Є. Регіональні відмінності розвитку житлово-комунального господарства в Україні
Григорію Даниловичу Проценку – 75 !
Віталію Арсенійовичу Прусову – 70 !
Віктору Миколайовичу Самойленку – 55 !
Маринич Олександр Мефодійович
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;