Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Географія

Випуск повністю
Олійник Я., Запотоцький С. Інноваційна стратегія конкурентоспроможності регіону на основі кластерного підходу
Смирнов І. Транспортно-логісничний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації
Пазинич В. Етапи розвитку Дніпра в антропогені
Гладкий О. Сутність та завдання менеджменту регіонального розвитку в ХХІ столітті
Гавриленко О. Шляхи раціоналізації регіонального природокористування в Україні: Геоекологічний підхід
Дмитрук О., Олішевська Ю., Дем'яненко С., Купач Т. Ландшафтно-архітектурні комплекси міста Києва
Дорошенко В., Дмитрієва К. Територіальна організація підприємств ресторанного господарства України
Мезенцев К., Сайчук В. Оцінка чинників функціонування Хмельницького регіонального ринку праці
Кононенко О. Аналіз динаміки і стану природно-техногенної безпеки України у регіональному вимірі
Савчук І. Вивченість міст-портів у науковій школі геоурбаністики та економічної географії у країнах Центральної і Східної Європи
Затула В., Затула Д. Застосування інтерполяційних поліномів Лагранжа для обчислення середніх дат переходу температури повітря через певні рівні в Україні
Гаврилюк О. Перспективи раціонального використання земельних ресурсів Івано-Франківської області
Калько А. Обґрунтування економіко-географічних параметрів регулювання іноземних інвестицій в мінерально-сировинний сектор економіки в країнах, що розвиваються
Олійник Я., Пендерецький О. Наукові напрямки оптимізації процесу інвестування промислового туризму з урахуванням екологічних факторів
Сировець С. Суспільно-географічні аспекти територіальної організації рекреаційно-туристичної діяльності
Корома Н. Визначення змісту понять "геополітика" та "політична географія"
Ворфлік Г. Геоконфліктологія та її прикладні аспекти
Шищенку Петру Григоровичу – 75!
Щербань Михайло Ілліч
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;