Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Географія

Випуск повністю
Олійник Я. Географічному факультету – 80
Гладкий О. Основні зарубіжні школи з регіональної економіки
Смирнов І., Шматок О. Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст
Олійник Я., Кононенко О., Мельничук А. Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування
Нестерчук І. Оптимізація природокористування в геоекологічних мікрорайонах досліджуваного регіону
Лаврик О. Алгоритмізація впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долинно річкових ландшафтів України
Тимофеєв В., Татарчук O., Щеглов О. Деталізація багаторічної зміни атмосферних опадів у літній сезон
Олійник Я., Запотоцький С. Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень
Трусій О. Історико-географічні особливості розвитку науки
Гладкий О., Глибовець В. Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації
Бондаренко Е., Іщук А. Особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі
Курач Т. Теоретико множинний підхід до класифікування географічних карт
Корома Н. Політико-географічні фактори формування стикових геополітичних регіонів (приклад Балто-Чорноморського регіону)
Осіпчук І. Типізація центрів торговельного обслуговування населення Рівненської області
Деканові географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу – 60!
Іщуку Степану Івановичу – 75!
Білоусу Володимиру Васильовичу – 65!
Приседьку Владиславу Леонідовичу – 65!
Стецюку Володимиру Васильовичу – 65!
Мельничук Іван Васильович
Огородніков Володимир Іванович
Шишацький Віктор Борисович
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;