Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Географія

Випуск повністю
Олійник Я., Нич Т. Розвиток географічної науки в Україні в першій половині ХХ століття
Смирнов І. Логістичні особливості кейтерингу
Коковський Л. Економічна безпека як об'єкт економіко-географічного дослідження
Яворська В. Методологічні принцип дослідження геодемографічних процесів
Голубчиков С. Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования
Філоненко Ю. Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини
Мезенцева Н., Кривець О. Гендерні аспекти ринку праці України
Мезенцев К. Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста
Гладкий О. Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій
Запотоцький С., Запотоцька В., Екезлі А. Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні
Трусій О. Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні
Бондаренко Е., Іщук А. Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років: напрями, особливості та результати картографування
Матвієнко Н. Тенденції розвитку туризм Туреччини
Глибовець В., Сахарчук Н. Розвиток туристичної сфери у прикордонних містах на прикладі Страсбурга
Гнатюк О. Компонентна структура територіальної ідентичності населення
Костюк О. Геолого-геоморфологічні особливості басейну річки Серет
Клюйко Т. Сучасні особливості процесів субурбанізації
Сизенко О. Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання
Стеблецька Ю. Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва
Шелемеха Д. Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста)
Миколі Даниловичу Пістуну – 80!
Петру Олексійовичу Масляку – 65!
Валерію Петровичу Михайленку – 65!
Наталії Петрівні Герасименко – 60!
Валентину Кириловичу Хільчевському – 60!
Олександру Олексійовичу Бейдику – 60!
Олександру Григоровичу Ободовському – 55!
Сергію Івановичу Сніжку – 55!
Ткаченко Анатолій Григорович
Ромась Микола Іванович
Гуцал Віктор Олександрович
Інформація про XI з'їзд Українського географічного товариства
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;