Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Свєшніков К., Костенко Н., Лисак А., Гасанов Ю., Кадурін В. Псевдоморфні ряди автохтонних гранітоїдів
Лукієнко О., Кравченко Д., Сухорада А. Катазональні тектонофації зон тектонічної течії гранітоїдів
Димитров Г., Коваль В. Геодинамічний аналіз формування кристалічного фундаменту південно-західної частини України
Гриценко В. Геологічна швидкість осадконагромадження
Грінченко О., Бондаренко С., Сьомка В., Бондаренко І. Телуриди в рудопроявах золото-арсенового типу західної частиниУкраїнського щита
Нестеровський В., Криницька М. Геологічні пам'ятки: екологічні аспекти
Огар В. Корали з пограничних турнейсько-візейських відкладів донбасу
Попова Л. Стратиграфічне використання плейстоценових Spermophilini у світлі особливостей їх еволюції
Зінченко О., Митрохин О., Савенок С., Пічугін А. Процеси пренітизації в базитах Коростенського плутону
Митрохин О., Омельченко А. Петрографія габро-долеритів Звіздаль-Заліської дайки
Квасниця І., Косовський Я., Шунько В. Внутрішня будова самородної міді із вендських вулканітів Волині
Павлова О., Бубнова О., Філіпов С. Структурогенез у порфіробластичних гранітах Коростишівського типу Українського щита
Чайка Р. Питання геолого-економічної оцінки Майського та Клинцівського золоторудних родовищ Українського щита
Андрєєва О. Бентонітові глини України: запаси, потреби, використання
Іванік О. Головні аспекти комплексної оцінки стану геологічного середовища для функціонування природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем Західного Сибіру
Черевко І., Данишурка Н. Методологія оцінки геологічного середовища при виборі ділянок для розміщення сховищ токсичних відходів
Продайвода Г., Байсарович І., Продайвода Т. Проблеми геофізики та флюїдодинаміки блоково-ієрархічної структури літосфери
Матвіїшина Ж., Дмитрук Ю., Бондар К. Аналіз вмісту важких металів та магнітних властивостей похованих горизонтів розрізу "в'язівок"
Онопрієнко В. Перший підручник з морської геології в Україні (рецензія на підручник О.Ю.Митропольського, О.М.Іванік "Основи морської геологіїї)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;