Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Вижва С.А., КошляковО.Є. КожанО.М. Досвід застосування геоінформаційних технологій при створенні системи моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації
Курганський В.М., Тішаєв І.В. До питання забруднення оточуючого середовища в процесі буріння нафтових та газових свердловин
Шевченко О.Л., Кірєєв С.І., Гудзенко В.В. Забруднення і деконтамінація підземних вод у Чорнобильській зоні відчуження
Портнов В.С., Юров В.М., Рева М.В., Складання планів якості руд на основі методу штучного підмагнічування
Саніна І.В. Комплексна оцінка екологічного стану геологічного середовища прикордонних територій
Міненко П.О., Міненко Р.В., Забезпечення розв'язків ОЛЗГ автоматизованими програмними мікросистемами для вивчення тектонічніх зон методами гравіметрії в місцях забудови екологічно небезпечних об'єктів
Іванік О. Лісова О. Принципи аналізу водно-гравітаційних процесів та їх впливу на функціонування природно-техногенних систем у межах Закарпатської області
Арістов М.В. Дослідження особливостей впливу геологічного середовища на магістральні газопроводи за даними мультиспектральних аерокосмічних зйомок
Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод Уманського дендропарку "Софіївка" засобами ArcGis 8.1
Рева М.В. Руденко Т.В. Інтегральні характеристики індукційної петлі, розташованої над багатошаровим провідним напівпростором
Грищук П.І., Булах Є.Г., Нурмухамедов В.Г. Застосування трансформацій гравімагнітного поля способом осереднення при виділенні та інтерпретації малоамплітудних аномалій
Меньшов О.І., Сухорада А.В. Дослідження магнітних властивостей грунтових покривів східного лісостепового агрогеофізичного стаціонару
Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Характерні землетруси Берегівської сейсмогенної зони: особливості джерела і макросейсмічного поля
Лазаренко М.А., Герасименко О.А., Остапчук Н.М. Виявлення сейсмічного сигналу з допомогою контрольованої нейронної мережі
Бондаренко М.С., Кулик В.В. Кармазенко В.В., Кашуба Г.О., Сніжко Ю.О. Використання узгодженого комплексу нейтронних методів для визначення петрофізичних властивостей колекторів
Грищук П.І., Продайвода Г.Т. Професор В. М. Головцин – фундатор школи електророзвідки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 100-річчя з Дня народження)
Жуков М.Н. Довженко К.Л. Моделювання розподілів підрахункових параметрів в задачі оцінки запасів вуглеводнів методом випадкових випробувань
Кошляков О.Є., Мокієнко В.І., Кошлякова І.Є., Диняк О.В. Аналіз динаміки рівнів ґрунтових вод лівобережжя м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Гудзенко В.В., Лозицька Н.І., Добровольський С.Є. Моніторинг забруднення денної поверхні стронцієм-90
Бублясь В.М. Фактори забруднення підземних вод радіонуклідами у Чорнобильській зоні відчуження
Різник Т.О., Люта Н.Г., Саніна І.В. Оцінка впливу вугільних підприємств на зміну показників річкового стоку по території Донбасу
Люта Н.Г. Регіональне та середньомасштабне еколого-геохімічне картування та картографування в Україні: основні проблеми та шляхи їх подолання
Аксьом О.С., Захарій Н.В., Коржнев М.М., Кошляков О.Е., Яковлєв Є.О. Етапи змін геологічного середовища для різних типів підтоплень на території України
Готинян В.С., Мичак, А.Г., Титаренко О.В., Кожан О.М. Використання ГІС-технологій та даних дистанційного зондування землі для виділення геодинамічно небезпечних ділянок на трасах магістральних трубопроводів
Вижва С.А., Нурмухамедов В.Г., Качан І.А., Рева М.В., Расовський В.М. Використання методів ВЕЗ-ВПФ та ВЕЗ для оцінки фільтраційних властивостей карбонатних порід верхньої крейди і виявлення ділянок карстоутворення (на прикладі ділянки ″Рафаловська″)
Азімов О.Т. Аналітичний розрахунок аномалій магнітного поля від покладів нафти і газу
Онищук І.І., Рева М.В., Нікіташ О.П., Онищук В.І. Дослідження техногенного забруднення довкілля геофізичними методами
Курганський В.М., Тішаєв І.В. До питання зниження розмірності даних в геолого-геофізичних задачах класифікації
Міненко П.О., Міненко Р.В. Дослідження тектонічних зон оберненими лінійно-нелінійними методами гравіметрії для вибору місць будівництва екологічно небезпечних об'єктів
Курганський В.М., Рябуха В.В. Визначення літотипу теригенних порід нижнього карбону за характером зв'язку Рп = f(Кп) на прикладі Лохвицької структурно-тектонічної зони ДДЗ
Сорокін О.П., Слободянюк С.О., Сірченко В.В. Застосування комплексу геофізичних методів для підвищення достовірності прогнозу нафтогазоперспективності в умовах північного борту Дніпровсько-Донецької западини
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;