Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Ємельянов В., Лахнюк В. Фазеолінові мули чорноморського шельфу України (структура, властивості, використання)
Даценко Л. Мікроскопічна будова стінки мушлі викопних Viviparoidea
Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування
Іванік О. Головні особливості взаємозалежностей факторів формування селевих потоків у межах басейну р. Абранка
Попова Л. Можливості компараторного методу при вивченні викопних Sciuridae, розглянуті на прикладі середньоплейстоценових Spermophilus
Іщенко І., Якушин Л. Еволюція умов осадконакопичення в крейдовий час на території північно-західного шельфу Чорного моря
Мельник О. Порівняльна характеристика верхньосарматських комплексів діатомей антикліналей Зеленського та Копта-Кил
Матвійчук М. Речовинний склад та геохімічні особливості городських пегматитів (Житомирський район)
Нестеровський В., Деяк М. Новоутворені водні сульфати Кончекського грязьового вулкану (Керченський півострів)
Грінченко О., Бондаренко С., Сьомка В., Іванов Б. Типи благороднометалічної мінералізації та типоморфізм рудних мінералів Тимофіївського рудопрояву (Інгульський блок, Український щит)
Митрохіна Т., Митрохин О. Титаноносні габроїдні інтрузії Волинського мегаблоку Українського щита
Корнєєнко С., Корбутяк О. Ресурси підземного геологічного простору України
Грищук П. Порівняльний аналіз результатів інтерпретації магнітного поля за даними профільних та площових спостережень
Меньшов О., Хоменко Р., Сухорада А. Можливості педомагнітної інтерпретації та моделювання для підвищення ефективності магнітометричних досліджень
Безродний Д. Дослідження пружної анізотропії для вирішення задач тектонофаціального аналізу
Шевчук В., Лавренюк М., Шевчук Вол. Комп'ютерне моделювання впливу термофлюїдних аномалій на напружено-деформаційні стани розломних зон
Мокієнко В., Кошляков О. До питання побудови геоінформаційних гідрогеологічних моделей
Курило М., Михайлов В. Історія, події, люди і геологія (відгук на книгу І. Латиша "От Урала до Карпат")
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;