Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Киселевич Л., Кушка І. Роль конхіліофауни в стратиграфічних та палеогеографічних дослідженнях палеогену платформної частини України
Бояріна Н., Устиновська М., Нестеровський В., Вакуленко О. Рослинні рештки девонського віку Донбасу із колекції Геологічного музею Киівського національного університету імені Тараса Шевченка
Попова Л. Paleodictyon: Іхнотаксон чи фізичне явище?
Злобенко Д. Аспекти вчення про гірську породу як один з чинників ґрунтоутворення
Лукієнко О., Янченко В. Псевдоконгломерати тетерівської серії Українського щита (за даними тектонофаціальних досліджень)
Шевчук В. Граніто-гнейсові монокліналі у структурі Тальнівської зони розломів (Український щит)
Митрохин О., Омельченко А. Петрографічні особливості та формаційна приналежність сублужних долерит-діабазових дайкових комплексів Українського та Балтійського щитів
Грінченко О. Золоторудні родовища протерозойських орогенних комплексів Українського щита
Курило М. Рудна мінералізація і постдіагенетичні зміни осадових порід Донбасу
Толстой М., Кузів Л., Костенко Н. Петрофізична характеристика гранітоїдів з метою вибору об'єктів для захоронення радіоактивних відходів у межах Волинського мегаблоку Українського щита (УЩ)
Криворучкіна О., Терещенко С., Байсарович І., Коржнев М. Гідрогеохімічне навантаження хвостосховищ на навколишнє середовище (на прикладі Криворізького рудного регіону)
Меньшов О., Сухорада А., Круглов О., Хоменко Р. Ґрунтовий покрив військових аеродромів України та їх можлива екологічна санація (на прикладі аеродрому в м. Прилуки)
Вижва С., Безродна І. Оцінка структури пустотного простору порід-колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень
Толстой М., Кадурін В., Шабатура О., Костенко Н. Палеогеодинамічні особливості порід центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони за даними комплексних геофізичних і мінералогічних досліджень
Андрущенко В., Курганський В., Роман В., Сиротенко П., Тішаєв І., Бугрій В. Експериментальний сейсмокомплекс "КНУ-УкрДГРІ" та його можливості при вирішенні геологічних задач
Малицький Д., Козловський Е., Хитряк О. Аналіз результатів математичного моделювання теоретичних сейсмограм
Курганський В., Колісніченко В., Маляр В. Застосування методу "Монте-Карло" при імовірнісних розрахунках, пов'язаних з оцінкою запасів вуглеводневої сировини
Маслов Б., Ляшенко Я., Максименко О. Прогнозування довготривалої міцності гірського масиву у геологічних середовищах складної структури
Іванік О., Шевчук В., Горбань В. Аналіз та оцінка впливу деяких небезпечних геологічних процесів на морські трубопроводи
Лукієнко Олександр Іванович (До 70-річчя від дня народження)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;