Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Продайвода Г., Вижва А. Математичне моделювання сейсмічного хвильового поля геологічного середовища з однонаправленою системою тріщин
Андрущенко В., Курганський В., Бугрій В. Моніторинг процесу буріння на основі використання віброакустичних свердловинних досліджень
Кендзера О., Семенова Ю. Врахування амплітудно-частотних характеристик ґрунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі
Рева М., Онищук В., Онищук І. Про застосування дипольних установок для дослідження анізотропних геоелектричних розрізів
Безродна І. Математичне моделювання впливу систем орієнтації тріщин і каверн на анізотропію пружних і акустичних властивостей карбонатних колекторів
Тополюк О., Трипільський О. Характер міграції епіцентрів землетрусів центральної частини Карпатського регіону
Бондар К., Віршило І., Гордієнко Т. Магнітостратиграфія та анізотропія магнітної сприйнятливості водномеханічних відкладів карстової печери Атлантида
Куровець С., Здерка Т., Сабан В. Щодо питання впливу мікротріщинуватості на особливості нафто вилучення із олігоценових порід-колекторів Надвірнянського нафтопромислового району
Вижва С., Цюпа І., Онищук І. Динаміка процесів підтоплення центральної частини національного комплексу "Експоцентр України" за даними геофізичних досліджень
Кошляков О., Кошлякова Т. Зміни хімічного складу підземних вод водоносного комплексу у відкладах іваницької світи середньої та верхньої юри і загорівської, журавинської, буромської світ нижньої та верхньої крейди в межах м. Києва під впливом експлуатації
Іванік О. Структурна та функціональна типізація впливів геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи
Саприкін В., Бугай Д., Скальський О., Ван Меєр Н. Визначення коефіцієнту вологопереносу пісків in-situ на основі аналізу динаміки вмісту вологи в ґрунтовому профілі після дощів
Савченко Ю. Техногенні фактори впливу на міцнісні властивості лесових грунтів (на прикладі м. Києва)
Шевченко О., Заверталюк Т. Обґрунтування меж та часу експлуатації локальних родовищ мінеральних вод за рівноважними генетичними коефіцієнтами
Мельничук В. Оцінка придатності туфової товщі в нижньовендських трапах Волино-Подільської плити для захоронення радіоактивних відходів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;