Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Вижва C., Рева М., Гожик А., Онищук В., Онищук І. Петроелектричні дослідження керну складнопобудованих порід-колекторів
Маковець О., Карпенко О., Башкіров Г. Оцінка нафтогазонасичення порід майкопу родовища Субботіна за даними комплексу ГДС
Кулиев Г., Агаев Х., Ширинов Н. Исследование влияния давления на значения упругих параметров геологической среды на основе сейсмических и скважинных даннях
Кендзера О., Скляр О., Лісовий Ю., Корнієнко Є., Семенова Ю. Визначення рівня сейсмічної небезпеки будівельного майданчика НСК "Олімпійський" в м. Києві
Безродна І. Вивчення площадних закономірностей зміни ємнісних властивостей порід-колекторів за даними комплексу методів ГДС
Бондар К., Самчук А., Стахів І., Слободяник І. Нагромадження магнітного забруднення і важких металів у ґрунтах і рослинному покриві міста Києва
Вижва C., Дейнеко С., Асташкіна О. Застосування радіоактивних методів в системі гідрогеологічного моніторингу техногенно-навантажених територій
Жуков М., Тішаєва А. Оцінка стану підтоплення за даними дистанційного зондування методом багатовимірної статистичної класифікації на основі моделі композиційних розподілів
Азімов О. Геоінформаційні технології у концепції створення узагальненої схеми обробки/інтерпретації даних дистанційного зондування Землі
Кошляков О., Диняк О., Кошлякова І. Забезпечення вихідними даними математичних гідрогеологічних моделей при моделюванні потоків ґрунтових вод на урбанізованих територіях
Аксьом Н., Аксьом О. Розробка інженерно-геологічного розділу геоінформаційної бази даних м. Києва
Миколенко Л. Особливості методики застосування даних ДЗЗ в системах моніторингу зсувонебезпечних територій
Іванік О. Механізм формування осуву складної природи у с. Красник (нижня течія р. Чорний Черемош)
Половка С. Морські геологічні дослідження вчених України в Антарктиці
Павлова О., Пономаренко О. Ретроспективний структурогенетичний та геотермохронометричний моніторинг метаморфічних та тектонічних подій у докембрії (на прикладі Українського щита)
Бодюк А. Напрями і методи досліджень економічної геології
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;