Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Єфіменко С., Рева М. Вибір способу обліку ефекту матриці в рентгенорадіометричному методі аналізу руд кольорових металів
Безродна І., Безродний Д., Кузьменко Т. Математичне моделювання впливу глинистості на пружні властивості складнопобудованих вапняків Волино-Поділля
Якимчик А., Чорна О. Про побудову аналітичних апроксимацій елементів аномальних гравітаційних полів
Дубовенко Д. Деякі проблеми обчислення трансформацій гравітаційного поля
Онищук В., Рева М., Онищук Д. Екогеофізичні лослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив
Вдовина Е. О влиянии сплошной среды на гравитационное поле массы
Сівак В. Експериментальне моделювання рухів геосфе�
Вижва З., Демидов В., Вижва А. Статистичне моделювання випадкових полів на площині сплайновими апроксимаціями (на прикладі даних аеромагнітометріЇ)
Кошляков О., Кошлякова Т. Геоінформаційна база даних хімічного складу питних підземних вод для території м. Києва
Асташкіна О. Кадастр майданчиків під будівництво нових енергоблоків АЕС з використанням сучасних ГІС-технологій
Фріндт М. Методика використання ГІС для оцінки факторів впливу на утворення зсувів автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь
Бублясь В. Закономірності зміни напружено-деформаційного стану порід в мікрогеодинамічних зонах, розвинених в покривних відкладах рівнинних територій
Половка С. Історія розвитку морської геології в Новоросійському університеті (1865 – 1920 pp.)
Бодюк А. Глобальні потреби економік країн у розвідці надрових ресурсів
Нестеровський В., Фурдуй Р., Вакуленко О. Колекції едіакарської (вендської) викопної фауни з Придністров'я в геологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка як національне надбання України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;