Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Толстой М., Шабатура О., Костенко Н., Гасанов Ю. Основні структурні і палеогеодинамічні типи гранітоїдів Українського щита і їх петрофізична характеристика
Галецький Л., Комський М., Ремезова О. Особливості складу основних порід коростенського комплексу і походження корінних титанових руд
Драгомирецький О., Кадурін В. Принцип суперпозиції при побудові геолого-генетичних моделей золоторудних систем Українського щита
Шевчук В., Іванік О. Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання
Лукієнко О., Кравченко Д. Мініатюрний природний "експеримент" структуроутворення при пластичній зсувній течії продуктів мігматизації та його порівняння з лабораторним моделюванням течії в'язких рідин
Янченко В. Звенигородські конгломератоподібні породи (текстурні особливості, умови та механізми формування)
Войновський А., Гейченко М., Жужома В. Методика та досвід використання геохімічної інформації для розчленування і кореляції докембрійських комплексів західної частини Українського щита
Шнюков С., Лазарєва І., Хлонь О., Митрохин О., Гасанов Ю., Морозенко В. Геохімічне моделювання магматичної системи вулканічного острова Десепшн (Західна Антарктида): принципи та задачі
Жовінський Е., Крюченко Н. Сольові ореоли і їх прикладне значення
Квасниця І., Зінченко О., Мітрохін О. До мінералогії міаролових порожнин у габро-анортозитах Коростенського плутону
Галецький Л., Романюк Л. Відкриття Пержанського родовища берилію за допомогою комплексних геохімічних методів пошуків
Макаренко М., Карли В., Степанюк В., Коляда В., Паталаха М., Купенко І., Гурін О., Корнієнко В. Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі
Старостенко В., Кендзера О., Сафронов О. Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України
Костенко Н., Кузів Л., Толстой М., Шабатура О. Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів
Коржнев М., Малахов І. Техногенні зміни геологічного середовища та порушення природного геохімічного балансу у гірничодобувних регіонах на прикладі Кривбасу
Науково-педагогічна діяльність Бориса Олександровича Гаврусевича (до 100-річчя з дня народження)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;