Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Іванік О., Тустановська Л. Застосування класичних методик структурно-морфометричного аналізу для реконструкції новітнього тектогенезу на основі ГІС
Олійник О. Палеотектонічна реконструкція розвитку Скоробагатьківської солянокупольної структури
Мєнасова А. Деякі закономірності вертикального поширення викопної фауни відкладів венду Поділля
Тимченко Ю. Сезонні зміни комплексів діатомових водоростей у районі Чорноморського експериментального полігону (південне узбережжя Криму)
Бочевар Р. Особливості розповсюдження та типоморфізм сульфідів скарнових родовищ
Грущинська О., Митрохин О., Зінченко О., Білан О. Ксеноліти з рапаківіподібних гранітів пугачівської та малинської ділянок Коростенського плутону та їх петрогенетичне значення
Костенко Н. Розчленування гранітоїдних утворень Приазовського мегаблоку Українського щита за результатами петрохімічно-геохімічних досліджень
Грінченко О., Бондаренко С., Сьомка В., Сергієнко В., Канунікова Л. Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульский мегаблок, Український щит)
Муйла О., Малицький Д. Механізм вогнища землетрусу в задачах сейсмології
Курганський В., Колісніченко В., Маляр В. Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки
Курганський В., Маляр Л., Мильниченко М., Андрущенко В. Застосування нанотехнологій в нафтогазовому комплексі. Основні ідеї та перспективні напрямки досліджень
Баран А., Дроздецький В., Гейко Ю., Кривдик С. Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ)
Корбутяк О. Мінливість питомого електричного опору ґрунту під впливом властивостей ґрунту за напрямком ділянки км 152-155 магістрального газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани"
Жуков М.,Тішаєва А. Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв'язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі
Захарій Н., Коржнев М. Статистичний аналіз деяких природних і техногенних чинників впливу на здоров'я населення України
Кузів Л. До питання проникності гранітоїдів Волинського мегаблоку як фактора вибору геологічного сховища радіоактивних відходів (РАВ)
Нестеровський В., Вакуленко О. Тип Arthropoda в колекціях Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;