Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Баран А., Гейко Ю., Загнітко В. Геологічна будова та особливості речовинного складу олівінових мельтейгітів Болярської дайки Волинький мегаблок УЩ)
Ремезова О. Структурно-тектонічні фактори утворення титаноносних масивів габро Коростенського плутону
Куриленко В., Петрова Е., Гусиніна Т. Вплив галокінезу на нафтогазоносність Дніпрово-Донецької западини
Бондар Ю. Комплексна оцінка геоморфологічних і геоморфолого-стратиграфічних геологічних пам'яток Волино-Поділля
Шумлянський Л. Ізотопний склад гафнію в цирконах з анортозит-рапаківігранітних масивів Українського щита
Сьомка В., Бондаренко С., Степанюк Л., Грінченко О. Мінералого-геохімічні особливості та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита
Костенко Н. Петрохімічно-геохімічні дослідження гранітоїдів Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита з метою уточнення породного наповнення їх комплексів
Гаценко В. Геологычне положення метабазитів Чемерпільської структури серед базитових комплексів Середнього Побужжя
Веліканова О., Веліканов Ю. Деякі геохімічні особливості і рудоносність ультрабазитів Девладівського масиву (Середнє Придніпров'я)
Паславська О., Сидоренко В. Геохімія четвертинних відкладів Керченської протоки
Наумко І., Бондар Р. Геохімічні передумови вуглеводнегенезу у метаморфічних комплексах Мармароського масиву (за флюїдними включеннями у мінералах)
Кузів Л. Петрофізична оцінка ізолюючих властивостей провідних петротипів гранітоїдів Житомирського комплексу Волинського мегаблоку Українського щита
Курило М. Типи і рудоконтролюючі фактори розміщення золоторудної мінералізації Донбасу
Криницька М. Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину
Кравчинський Р. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод
Калашник Г. Роль ювенільних джерел рудних компонентів в урановому рудогенезі Приазов'я
Назаревич А. Методико-апаратурні проблеми моніторингових геофізичних досліджень та шляхи їх розв'язання (на прикладі геофізичного сейсмопрогностичного моніторингу в Закарпатті)
Дубовенко Ю. Відновлення потенціалу сили тяжіння за значеннями модуля його градієнта в задачі Алексідзе
Орищенко І. Трансформації речовини Землі у результаті змінних енергообмінних процесів
Пігулевський П. Особливості геологічної будови верхнього шару земної кори Південно-Східної частини УЩ
Задвернюк Г., Кадошніков В., Злобенко Б. Особливості поглинання неполярних вуглеводнів шаруватими силікатами у присутності води
Кураєва І., Самчук А., Яковенко О., Кисельов М., Філатов В., Дуброва Н., Войтюк Ю. Горлівський хімічний завод як вогнище техногенного навантаження на навколишнє середовище
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;