Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
ЗМІСТ МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ Толстой М., Костенко Н., Шабатура О. Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів району Південноукраїнської атомної електростанції з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів
Синицин В., Шунько В. Визначення метасоматичних асоціацій у геоблоках Українського щита
Грінченко О., Бондаренко С., Аширова І., Мірончук Т. Магнетитові та ільменітові серії гранітоїдів та оцінка їх потенційної рудоносності на ніобій і тантал в межах Українського щита
Продайвода Г., Вижва С., Кузьменко П., Вижва А. Результати чисельних розрахунків пружних сталих осадових порід в триклінному наближенні за даними спостережень ВСП
Пігулевський П., Нікиташ Л., Стовас О. Про роль потенційних методів при дослідженні соляних та рифових структур у Дніпровсько-Донецькій западині
Меньшов О. Магнітна сприйнятливість та накопичення важких металів у грунтах урбанізованих територій України
Петруняк В., Устенко Є. Використання моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль при повному комплексі обробки та інтерпретації сейсмічної інформації на прикладі площ Дніпровсько-Донецької западини
Малицький Д., Муйла О., Павлова А., Грицай О. Визначення фокального механізму землетрусу в Закарпатті
Михайлов В., Гулій В., Ковтун О., Сидорчук В., Наконечна Ю. Морфологія та склад золота розсипних родовищ Ліберії
Юшков Є., Зінченко С., Халімендіков Є. Економічна ефективність швидкісного буріння свердловин в умовах Донбасу
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ Хрестак Т., Лазаревич А., Фргич Л. Аналіз стрессу та деформацій під час розкопок мулового тунелю
Удалов І., Чомко Д. Еколого-геологічні дослідження гірничопромислових районів Луганської області в зв'язку з реструктуризацією вугільної промисловості
Мокрицька Т. Особливості деградації деформаційних та міцнісних властивостей лесовидних грунтів на прикладі м. Дніпропетровська
Кошлякова Т. Динаміка змін хімічного складу питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Києва в умовах тривалої експлуатації
Щербак О. Підземні води та їх чутливість до забруднення у Херсонській області
Перейра П., Оліва М. Моделювання гідрофобних властивостей грунтів в умовах необроблюваних сільськогосподарських угідь
Лавренюк М. Моделювання напружено-деформованого стану корових систем в контексті проблеми простору під час гранітоутворення
0
Correlation matrix for periglacial formation properties' indicators (particular values) WL WP W PLS PL R 0,1 DEF0,15 ESAT FI C WL 1.00 0.49 0.36 0.47 0.19 -0.14 0.10 -0.12 -0.40 0
R0,1 1.00 0.32 0.62 -0
DEF0,15 1.00 -0.30 -0.22 -0
E, sat 1.00 0.29 0
FI 1.00 -0
C 1
0.5-0.25 + 0.07 -0.831 0.004 + 0
The dependent variable Regression Model Model's parameter ARPL ρ=0,0008year+0,01z+0,0267w 0
WL WL=0,103*ρ 0
0
Coefficients for models' factor variables in loess type loams' subsidence Coefficients for variables' linear elements Compression mPa Fraction, R, mm Year, t WL, WP W PLS PL R 0.25-0.1 0.0015 + + 0.05-0.01 0.0011 + 0.0017 0
0.01-0.005 + 0.01 0.005 + + 1.0-0.5 + + 0
0.5-0.25 + 256.42 91.836 0.005 1.173 1
0.25-0.1 + + 0.0055 -0.048 -0
0.1-0.05 0.867 24.604 + 0.135 0.0317 -0.016 0
0.05-0.01 + -0.053 + 0.0025 + 1.0-0.5 + 0.177 + 0.001 0
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;