Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
ЗМІСТ ДО 85-РІЧЧЯ М.І. ТОЛСТОГО: Толстой М. Передмова: Основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи
Короновський М., Дьоміна Л. Колізійний вулканізм Кавказького сектору Альпійського складчастого поясу
Шевчук В., Василенко А. Взаємозв'язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття
Ляшкевич З. Еволюція та генезис кайнозойського вулканізму Панкардії
Павлюк М., Медведєв А. Магматизм і структура Панкардії в ранньому мезозої
Дьоміна Л., Промислова М., Мишенкова М., Короновський М. Ознаки імпактогенезу в продуктах самостійних центрів виверження Західного Приельбрусся
Кутас Р., Майцин Д. Геотермічні умови неовулканізму Закарпатського прогину
Толстой М., Шабатура О., Костенко Н., Гасанов Ю. Співставлення продуктів вулканізму різних структурних зон Альпійського складчастого поясу Східної Європи за результатами дослідження їх фізичних властивостей
Елень С., Скакун Л., Грінченко О., Бондаренко С., Мікуш Т., Штевкова Т., Мірончук Т. Мінералізація вісмуту в неогенових вулканітах Українських Карпат і Словаччини
Іванік О. Методичне забезпечення прогнозування зсувної небезпеки на регіональному та локальному рівні: принципи, методи, моделі
ДО 70-РІЧЧЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Михайлов В., Вижва С. Стан і проблеми вищої геологічної освіти в Україні
Меньшов О., Сухорада А. Геомагнітні дослідження у Київському університеті. Історія та перспективи розвитку
Карпенко О., Башкіров Г., Карпенко І. Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними
Тройніч К., Вижва С. Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних
Колісніченко В., Кашуба Г., Солодкий Е. Прогнозування геоакустичних характеристик розрізів нафтогазових свердловин ДДЗ за відсутності вимірів акустичного каротажу
Гадяцька К. Теоретичні магнітні моделі дайкових утворень
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;