Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Геологія

Випуск повністю
Попова Л. Готеривські органогенні споруди правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим
Оgienko O. Species Diversity and Ecological Features of Diatom Assemblages from the Surface Layer of the Western Antarctic Bottom Deposits (the Argentinean Islands)
Мазко А. Ранньо- і пізньосингранітизаційні бластомілоніти Первомайської зони розломів
Андрієць Т. Реконструкція тектонічної еволюції вулкана Синяк (Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо) в постмагматичні етапи за даними структурно-морфометричного аналізу
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ Шнюков С., Лазарєва І., Никанорова Ю., Морозенко В. Подібність і відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів
Митрохин О., Вишневська Є., Гаценко В., Михальченко І. Геологічна позиція та речовинний склад пікритів Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита)
Вижва С., Онищук Д., Онищук В., Пастушенко Т. Електричні властивості порід кембрію Волино-Поділля
Карпенко І., Карпенко О., Башкіров Г. Петрофізичні передумови оцінки вмісту керогену в гірських породах за даними промислової геофізики
Безродний Д., Ткачов Л., Безродна І. Вивчення характеру пружної анізотропії плагіомігматитів Криворізької надглибокої свердловини за даними петроакустичних досліджень
Меньшов О., Карпенко О. Магнітні дослідження при пошуках покладів вуглеводнів нетрадиційного типу. Постановка задачі
Тройніч К., Матвійчук Б., Вижва С. Геофізична томографія: сучасний стан і перспективи впровадження для вирішення завдань нафтогазової геології
Дячков Б., Черненко З., Мізерна М., Теут Є. Інноваційний підхід до виділення перспективних площ на золоте зруденіння на території Західної Калби (Східний Казахстан)
Дудніков М., Михайлов В. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ Удалов І., Чомко Д. Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв'язку з "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар'ївського гірничопромислового району Донбасу)
Шевчук Л. Вплив геохімічних умов на зміни хімічного складу підземних вод (на прикладі водозаборів Луганської області)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;