Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Хімія

Випуск повністю
Георгій Іванович Баталін (до 90-річчя від дня народження)
Сокольський В., Казіміров В., Роїк О., Самсонніков О., Шовський В., Смик С. Внесок кафедри фізічної хімії в дослідження металічних розплавів
Судавцова В., Бєлобородова О., Котова Н., Зіневич Т. Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії
Сокольський В., Роїк О., Рябцев І.І., Рябцев І.О., Міщенко Д., Токарєв В. Вплив діоксиду цирконію на віддільність шлакової корки при наплавленні
Сокольський В., Казіміров В., Шовський В., Галініч В., Токарев В., Кузьменко В., Гончаров І., Шевчук Р., Міщенко Д. Досягнення кафедри фізичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу зварювальних матеріалів Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона в області дослідження шлакових систем
Пенкова Л., Павленко В., Присяжна О., Фрицький І. Інгібіювання ферментативної активності лужної фосфатази бінуклеативними піразолвмісними лігандами
Іщенко О., Яцимирський А., Матушко І., Максимович Н., Ріпко О., Деркаченко Н., Чернявська Т. Адсорбційні властивості промотованих 3d-металами сенсорних матеріалів на основі SnO 2
Усенко Н., Березуцький В., Іванов М. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною
Бувайло А., Максимович Н., Олексенко Л., Сколяр Г. Розробка газочутливого шару напівпровідникового сенсора на основі матеріалу, отриманого за золь-гель методом із застосуванням етандіолу-1,2
Олексенко Л., Юе Чень, Кузьмич И., REDOX свойства и каталитическая активность в реакции окисления со медьсодержащих цеолитных систем
Матейко І., Шевченко М., Котова Н., Судавцова В. Система Al-Si
Заславський О. Формування "незвичайних" станів речовини методом вакуумної конденсації
Вовкотруб Н., Судавцова В., Подопригора Н., Котова Н., Лагодюк Ю. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М
Судавцова В., Галініч В., Гончаров І., Міщенко Д., Шевчук Р. Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO 2 – Al 2 O 3 – MgO – CaF 2
Третьяков О. Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів
Роїк О., Галушко С., Казіміров В., Самсонніков О., Сокольський В., Шовський В. Рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Mn
Третьяков Д., Чернухін С., Сидоров Д., Присяжний В. Електрохімічна поведінка електролітів на основі сольватів з диметилсульфоном
Задерко О., Гріщенко Л., Діюк В., Савицька А., Яцимирський В. Модифікування систем на основі активованого вугілля меркаптоацетатом натрію
Герасьова В., Безугла Т., Діюк В., Яцимирський В. Каталітична активність гетеробіметалічних комплексів Cu/M (M=Zn, Mn), нанесених на активоване вугілля, в реакції розкладу пероксиду водню
Матейко І., Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ i Si – Al – РЗМ
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;