Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі
Клименко Н.Ф. Назви приблизної кількості у сучасній українській та новогрецькій мовах
Саєнко С.Г. До питання про європейські мови та мови Європи
Клименко О.С. Інтеграція теорії культури мови в антропологічно орієнтовану лінгвістику (сучасний стан і перспективи)
Гнатюк А.Д. Діалектна і регіональна лексика як компонент національної своєрідності літературної французької й української мов
Чекаліна Т.В. Деякі лексико-фразеологічні особливості сучасної публічної промови (на матеріалі виступів французьких політиків XX – початку XXI століть)
Забула І.П. Історія перекладів Святого Письма французькою мовою (ХІІІ–ХІХ століття)
Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація
Яцюк Г.В. Особливості комунікативної ситуації у телевізійному жанрі ток-шоу (на матеріалі сучасної англійської мови)
Крутько Т.В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі
Венгренівська М.А. Флороморфізми на позначення людей в українській i французькій традиціях та відтворення їх у перекладі
Фокін С.Б. Відтворення семантики атрибутивності в українсько-іспанському перекладі (на матеріалі підрядних означальних речень)
Муратов Д.Є. Фонова інформація в текстах візуальної реклами як проблема перекладу
Кузнєцов С.Ю. Аналіз перекладацьких помилок при перекладі текстів наукового стилю
Качановська Т.O. Проблеми відтворення хронотопу в українських перекладах французьких сонетів
Лук'янченко М.П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі
Донець Н.В. Проблема передачі емфази в англо-українських перекладах
Білас А.А. Специфіка перекладу французьких арготичних фразеологізмів (на матеріалі роману Л.-Ф.Селіна "Подорож на край ночі")
Зубцова С.В. Про перекладність французької образної фразеології у політичному дискурсі
Чередниченко О.І. Подвижниця українського перекладознавства (до 70-річчя професора Р.П.Зорівчак)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;