Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Чередниченко О. Мовні контакти у сучасному світі
Гетьман З. Тексти з іконічним компонентом як результат креолізації комунікації
Петренко О., Петренко Д. Норма нiмецької літературної вимови та основні етапи її кодифiкацiї
Вронська О. Граматикалізація дієслів руху у сучасній португальській мові
Максименко О. Прециозність у мові та перекладі
Саєнко С. Хартія мов Ради Європи та концептуальні проблеми її перекладу
Некряч Т. "Асиметрія" при перекладі фатичних реплік вітання у творах для театру (на матеріалі автоперекладів п'єс О. Вайлда, Б. Шоу та А. Крісті)
Верба Г. Категорія безособовості в іспанській та українській мовах
Трищенко І. Оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу
Богданова О. Енантіосемія в лінгвістиці та перекладознавстві
Коломієць Л. Два Леоніди Гребінки: до питання про автентичний переклад і редакторську правку (на матеріалі перекладу "Гамлета" В. Шекспіра)
Фокін С. Контрастивно-перекладознавчий аналіз іспанських та українських підрядних означальних речень
Забула І. Синонімія релігійної лексики: українсько-французькі паралелі
Черноватий Л. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів
Бортничук О., Пастушенко Л. Міжкультурні компоненти у вивченні англійської мови
Коваленко Л., Шевченко Н. Роль та місце курсу "Лінгвокраїнознавство" в підготовці фахівців з іноземних мов
Волошинова Л. Розвиток навичок сприймання й аналізу екранного повідомлення як складова фахової мовної підготовки майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин
Грищенко М. Естетичне виховання майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин за допомогою стратегій засвоєння іноземної мови
Жлуктенко Н. З архіву Юрія Жлуктенка
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;