Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Помірко Р. Мови і мовна політика в історії становлення романських держав
Захарова Ю. Природа егоцентричного мовлення дітей, його розвиток і просодичні характеристики (на матеріалі англійської мови)
Пономаренко О.В. Неологізми політичного дискурсу Італії (1995–2005)
Макарова О. Причини появи і розвитку французького молодіжного сленгу
Задоріжна Н. Особливості просодичного оформлення англійських радіорекламних текстів
Чередниченко О. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача
Карабан В., Ребенко М. Природа перекладацьких деформацій
Калустова О. Художній образ і перекладознавча специфіка поняття
Венгренівська М. Магістерські дослідження з перекладу і сучасна французька художня література
Орлова І. Принципи перекладу текстів міждержавних угод
Білан М. Лексико-семантичні трансформації при перекладі військових стратегічних доктрин збройних сил Франції
Юндіна О. Теорія та практика військового перекладу в Україні
Сосніна Т. Особливості відтворення стилістично маркованої оказіональної номінації в перекладі
Єфименко В. Візуальна проза Реймонда Федермана (на матеріалі повісті "Удвічі більше або нічого")
Капінус Д. Жіночі образи в ранніх п'єсах Артура Шніцлера
Яскраві грані таланту вченого (до 60-річчя від дня народження професора О. Чередниченка)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;