Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Марченко Н. Людина і суспільство в сучасній мовній картині світу
Охріменко В. Формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами
Любчук. Н. Фразеологія дискурсу сучасних німецьких засобів масової інформації
Садлівська О. Роль ритму у формуванні лірико-епічної тональності композиційно-мовленнєвої форми "Статичний опис"
Халецька Л. Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови
Калустова О. Тема як основа порівняння у перекладознавчих дослідженнях
Качановська Т. Морфологічні характеристики багатокомпонентних образів як проблема поетичного перекладу
Орлова І. Перуанський варіант мовлення у новелі "Хто вбив Паломіно Молеро?" М. Варгаса Лйосі та його відтворення у перекладі
Вакуленко М. Кирилично-латинична транслітерація українських назв: наукові принципи
Чернишова Ю. Тенденція до архаїзації стилю в українських перекладах сучасних італійських релігійних текстів
Сопилюк Н. Трансформація французьких аналітичних конструкцій в українському перекладі творів М. Пруста
Гомон Н. Персоніфікація: перекладознавчі аспекти
Жлуктенко Н. Прецедентне ім'я "Гоголь" в романі Джумпи Лахірі "Тезко"
Мірошниченко Л. Типологія нараторів у пізніх романах Вільяма Ґолдінґа
Матасова Ю. Психоаналіз та архетипіка оповідання Е. Вортон 'The dilettante''
Кобчінська О. Наративна фокалізація та усна традиція у романі Тагара бен Джеллуна "Дитя піску"
Ярмиш Є. Імплементація мотиву подорожі в сучасній нідерландській прозі
Лазаренко Т. Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США
Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;