Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Бурбело В. Здобутки та перспективи мовознавства ХХ–ХХІ ст.: у пошуках комплексності, динаміки, інтеграції
Крючков Г. Теоретичні засади французького письма
Tcherednychenko O. Problems of the Contemporary French Standardization
Чередниченко О. Проблеми еволюції французької літературної норми
Орличенко O. Лингвокультурні аспекти латиноамериканськоï топоніміки
Лучканин С. Натуралістичний (біологічний) І молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини ХІХ ст
Афанасьєва О. Мовленнєві акти в структурі сучасного дискурсу cуспільно-політичних наук
Крижановська М. Етноспецифічні особливості об'єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі
Малікова О. Когнітивний стиль як прояв мовної особистості богослова
Слухай А. Репрезентація концептів "Слава" і "Благо" засобами колоративних та нумеративних образів у давньоанглійському епосі
Лемішка O. Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ
Тирон І. Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу
Бондаренко М. Проблема ідентичності єдиної німеччини у сучасних рекламних текстах
Дворніков А. Переклади Миколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень
Фокін С. Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози
Шиянова І. Зміна порядку слів як засіб відтворення функціональної перспективи речення у перекладі
Пономаренко О. Вербалізація італійських етноспецифічних концептів. В політичному та дипломатичному дискурсі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;