Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Чередниченко О. Перекладознавство у шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів)
Некряч Т. Переклад і культура: особистісний вимі�
Максименко О. Усний переклад мовою "В" у контексті глобалізації і розширення Європейського Союзу
Фокін С. Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів
Прутько С. Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського
Дорошенко О. Інтертекстуальність у романі Хуліо Кортасара "Libro de Manuel" та її відтворення в українському перекладі
Малікова О. Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту DIVINE LOVE
Марченко Н. Взаємозв'язок понять "мова – культура – суспільство" у сучасній мовній картині світу
Коваленко Г. Метафорична репрезентація концепту DREAM в англомовному психоаналітичному дискурсі
Нікульшина Т. Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов)
Пономаренко О. Еволюція дипломатичного дискурсу Італії в епоху Середньовіччя
Гейко Т. Шляхи збагачення мов у глобалізованому світі (на прикладі запозичень у французькій мові)
Дель Ґаудіо Сальваторе Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти
Бойніцька О. Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі
Коваленко Л., Фоменко О, Шелякіна А. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (досвід роботи Центру англійської мови та інформації)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;