Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Чередниченко О. Шевченко у франкомовному світі
Марченко Н. Відображення в фольклорній та літературній казці етично-естетичних принципів буття європейських народів
Афанасьєва О. Поняття комунікативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі
Каратаєва М. Засоби реалізації стратегії спокушання у віртуальній комунікації компанії Louis Vuitton (на матеріалі англомовної версії он-лайнового журналу Histoires)
Каптюрова В. Засоби параграфеміки у передачі емоційного стану мовців соціальних мереж та мікроблогів
Бабире О. Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа)
Пономаренко О. Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу
Ситдикова І. Писемна комунікація у сучасному медіа дискурсі
Андрійченко Ю. Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові
Бистров Я. Дейктичні параметри біографічного наративу англомовної художньої прози: лінгвокогнітивний аспект
Калініна-Шамрай В., Соболєва О. Символічна активність ta семантика французького коміксу
Чистяк Д. Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті
Літяга В. Поняття "концепт" у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;