Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Іноземна філологія

Випуск повністю
Чередниченко О. Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура
Орлова І. Стилістичний прийом висування як складова стилю автора та його відтворення у перекладі
Чернишова Ю. Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу
Касяненко Д. Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу
Мегела К. Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів
Некряч Т., Довганчина Р. Деталь у цілісній картині світу Е.Гемінґвея: проблеми перекладу
Бурмістенко Т. Роль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції
Клименко Л. Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі
Пономаренко О. Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс-Міністра закордонних справ Італії Дж.Терці ді Сант-Агата на ІХ Конференції Послів у Римі)
Ігнатова О. Звертання на "ти" і на "ви" у французькій мові: соціокультурний підхід
Соболєва О. Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень
Бритвин Д. Символізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози ХХ століття)
Костюк М. Поняття "загального місця" в риториці
Скрипник А. Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі
Афанасьєва О. Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі
Марченко Н. Соціальний чинник розвитку німецької мови: історія і сучасний стан
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;