Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

Випуск повністю
Капустян В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 170 років
Черевченко Т. Роль ботанічних садів України в збереженні та збагаченні рослинного різноманіття
Бонюк З. Колекція деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гавриленко Н., Рубцов А., Слепченко Л., Шаповал В. Флора дендрологічного парку "Асканія-Нова"
Иманбаева А., Косарева О. Мангышлакский экспериментальный ботанический сад как центр интродукции растений в аридных условиях Западного Казахстана
Карпенко Ю., Потоцька С. Чернігівський обласний ботанічний сад: хронологія створення, розвитку та занепаду
Лазарева Н., Капранова Н., Косенко Я. Стратегия комплектации оранжерейных коллекций филиала ботанического сада МГУ – история и современность
Манжуловская Г. Кишиневский дендрологический сад – один из центров сохранения и обогащения биоразнообразия в Молдове
Матвеева Р., Буторова О. Ботанический сад им. В.М. Крутовского – один из старейших садов Российской Федерации
Онуфриенко Н. Принцип создания экспозиции природной флоры в ботаническом саду
Ситпаева Г., Бабай И., Зайченко О. История лаборатории дендрологии Института ботаники и фитоинтродукции (Казахстан)
Смілянець Н. Інвентаризація зелених насаджень як фактор відновлення та поповнення таксономічного складу колекцій
Александров Е. Отдаленные гибриды винограда Vitis vinifera L. x Vitis rotundifolia Michx
Андрианова Н. Интродукция сортов рода Pyrus L. (Rosaceae) в условиях глинистой пустыни Казахстана
Баглай К. Рослини роду Astrophytum Lem. (Cactaceae Juss.) у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Банаева Ю. , Гордеева Н. Интродукция Thymus elegans Serg. (Lamiaceae) в условиях лесостепной зоны Западной Сибири
Бегматов А., Мухамеджанова Р., Сатторов А., Халмуратов М., Турсунова Г., Эргашева М. Интродукция и биоэкологические особенности Stevia rebaudiana Bertoni в условиях Сурхандарьинской области
Белоусова Н. Результаты первичной интродукции Cyclamen coum L. и Cyclamen hederifolium Ait. в ЦБС НАН Беларуси
Беляева Т. Биологические особенности видов и сортов Лиатриса (Liatris Gaertn. ex Schreb.) при интродукции в лесной зоне Западной Сибири
Березкіна В. Інтродукція Aizopsis aizoon (L.) (Crassulaceae DC.) у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Бирюлева Э., Жалдак С., Брюховец А. Возможности интродукции видов рода Zinnia L. в Ботаническом саду Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Бонецкий А., Возианова Н., Крицкая Т., Чабан Е., Бонецкая А. Род Juniperus L. в озеленении города Одессы
Буйдін Ю., Скрипка Г. Результати первинної сортооцінки Ірису гібридного (Iris hybrida Hort) при інтродукції в Лісостеп України
Букацель В. Інтродукція Pinophyta в Республіці Молдова
Буюн Л. Тропічні Орхідеї - у природі і в колекціях Ботанічних садів
Ванзар О., Романюк В. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини
Васильева И., Серов Д. Интродукция видов рода Opuntia (Tournef.) Mill. (Cactaceae) на Северо-Запад России и ограничивающие ее факторы
Васюк Є. Розмноження Жимолості голубої (Lonicera caerulea)
Вашека О. Колекція папоротей роду Polystichum Roth у відкритому грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Войняк И. Хризантемы в форме каскада
Володько И., Лунина Н., Свитковская О., Гайшун В., Рыженкова Ю. Опыт первичной интродукции декоративных растений аборигенной флоры Беларуси
Володько И., Завадская Л., Кузьменкова С. Мониторинг состояния расщепленнокорончатых нарциссов коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Вржосек Э., Нестерова С. Особенности прорастания семян некоторых видов виноградовника (Ampelopsis Mich.)
Газиев М., Асадулаев З., Абдуллатипов Р. Интродукция нетрадиционных для Дагестана видов и сортов рода Actinidia
Галкина Н. Интродукция Taxus x media Rehd. в Правобережной Лесостепи Украины
Галкін С., Рубіс В. Історія інтродукції деревних рослин в дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Ганя А., Мищенко А., Третьякова С. Интродукция фундука в лесном хозяйстве Молдовы
Гапоненко М. Інтродукція видів родини Orchidaceae Juss. природної флори України в Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України
Гасымов Ш. Биология развития некоторых видов семейства бромелиевые (Bromeliaceae Juss.)
Глущенко Л., Корнілова Н. Біологічні особливості деяких лікарських видів роду Sedum L
Гнєзділова В. Рід Betula L. (Betulaceae) у колекції дендропарку загальнодержавного значення "Діброва"
Горб В. Особливості догляду за кроною сортів бузку звичайного в зв'язку з їхньою довговічністю
Горєлов О. Особливості проростання насіння видів та форм роду вільха (Alnus Mill.) залежно від умов стратифікації
Горлачева З. Сравнительный морфологический анализ разных образцов вида Thymus sibtorpii Benth. интродуцированных в Донецком ботаническом саду НАН Украины
Горницкая И. Коллекция видов семейства Arecaceae Schultz–Bip. в фондах Донецкого ботанического сада НАН Украины
Горохова С. Представители рода Juglans L. в ботанических садах и дендрариях России
Гревцова Г. Про зміну автора родової назви Cotoneaster
Григор'єва О. Особливості росту і розвитку представників роду Diospyros L. в Лісостепу України
Деркач В. Введення у промислову культуру Marrubium vulgare L. (Lamiaceae)
Дзюненко Е., Просянникова И. Ржавчинные грибы ботанического сада Таврического национального университета им. В.И. Вернадського
Дідківська С. Підсумки інтродукції Erica carnea L. в умовах Києва
Довбиш Н. Залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей росту і розвитку малопоширених культиварів видів роду Deutzia Thunb. в умовах південного сходу України
Долгова Л. Інтродукційні випробування деревних екзотів у ботанічному саду Дніпропетровського національного університету
Дорошенко О., Трофименко Н. Інтродукція і можливості використання Castanea sativa Mill. та Corylus colurna L. в Україні
Дуброва О. Анализ некоторых морфологических признаков семян интродуцированных декоративных однолетних растений
Жила А. Haemanthus albiflos Jacq. (Amaryllidaceae Jaume St.-Hil.) у колекції НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Зайченко О. Технические качества плодов лещины и фундука при интродукции в условиях предгорий Заилийского Алатау
Зарубенко А., Антонюк Т. Біоритми, зимостійкість та деякі інші властивості інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського походження
Зорина Е. Вегетативное размножение декоративных культур в ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток)
Іванова І. Колекція голонасінних рослин відкритого грунту ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Ільєнко О. Динаміка інтродукованих і місцевих видів деревних рослин в умовах дендропарку "Тростянець"
Казарова С. Некоторые итоги интродукции лиан в ботаническом саду МГУ
Клешнина Л. Эхинацея пурпурная в борьбе с болезнями растений – интродуцентов ботанического сада
Клименко Н., Мороз С., Клименко О., Клименко Н. Пихта испанская (Abies pinsapo Boiss) в условиях Степного Крыма
Клюєнко О. Закономірності протікання початкових етапів онтогенезу окремих видів шипшин в умовах культури
Клюйков Е., Украинская У., Захарова Е. Интродукция некоторых интересных лютиковых (Ranunculaceae) и родственных им растений в ботаническом саду МГУ
Ковалевська Ж. Вплив типу стеблових живців Podocarpus neriifolius D. Don на їх коренеутворення
Коваль І., Долгова Л. Декоративне значення рослин роду Rosa L. в озелененні територій різного призначення
Кокшеева И. Репродуктивная биология видов рода Rhododendron L. при интродукции в ботаническом саду-институте ДВО РАН
Колдар Л. Репродуктивна здатність рослин Cercis canadensis L. як показник пластичності виду
Колісник Л., Клименко С. Кколекція декоративних форм Sambucus L. (Sambucaceae ) Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
Комир З., Крупенко А., Лупиева И. Формирование биоморфы Delphinium elatum L. ex situ
Коновальчук В. Інтродукція та вирощування на плантаціях лохини високорослої (Vaccinium corumbosum L.) в умовах України
Корольова О. Ксилотрофні мікроміцети на інтродуцентах родини Rosaceae в умовах Південно-західного Причорномор'я
Корсун С., Бонюк З., Соломаха В., Іванюта О. Вступ до моніторингу агрохімічного та токсикологічного стану грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Крещенок И. Папоротник Leptolepidium kuhnii (Milde) Hsing et S.K. Wu в природе и культуре
Крицька Т. Декоративні трав'янисті рослини в колекції ботанічного саду Одеського національного університету ім. І. Мечнікова
Курбанов М., Фарзалиев В., Алиев Э. Половое развитие голосеменных растений при интродукции на Апшеронский полуостров
Курочкина Н., Половинка М., Косенкова Ю. Продуктивность Primula macrocalyx Bunge в условиях культуры
Кушнір А. Колористичні ознаки декоративних рослин та їх вплив на композиційні рішення в сучасному ландшафтному будівництві
Лавриненко Ю. Древесные интродуценты семейства Fabaceae Lindl. в условиях Республики Северная Осетия – Алания
Ларкі Д., Чумак П. Особливості відновлення активності Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera, Thripidae) після дії низької температури
Левчук Л., Оселедченко Т., Возианова Н., Бонецкий А. Биологические особенности Crinum moorei Hook f. в условиях Ботанического сада ОНУ
Мазуренко М. Вегетативно-подвижные растения в Батумском ботаническом саду
Матраимов М., Ахматов М., Салаш П. Влияние стимуляторов роста, сроков черенкования и типов черенков на укоренение черенков Thuja occidentalis 'Golden' и Thuja occidentalis 'Fastigiata Jaeg.'
Меженський В. Новий міжродовий гібрид х Sorbaronia kovalevii (Rosaceae)
Меньшова В., Рудік Г., Содель О. Інтродукція Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. у ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна
Михня Н., Ганя А., Грати М., Грати В. Изучение коллекции томата с бесколенчатым сочленением плодоножки
Могиляк М., Скибіцька М., Скварко К., Арапетьян Е. Інтродукція Anthemis Monantha Willd. (Asteraceae) В Західному Лісостепу України
Могиляк М., Прокопів А. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі
Мордатенко І. Сезонні ритми росту та розвитку видів роду Larix Mill. в дендропарку "Олександрія"
Музичук Г., Горай Г. Види роду Papaver L. для збагачення асортименту рослин для рокаріїв: потенціал і перспективи інтродукції в Полісся та Лісостеп України
Назаренко Г. Сезонний розвиток та показники репродуктивної здатності Polygala cretacea Kotov при інтродукції
Немерцалов В., Петрушенко В., Ореховская О. Биоэкологическая характеристика некоторых нетрадиционных кормовых культур юга Украины
Нікітіна В., Гайдаржи М. Сукулентні представники родин Cucurbitaceae A.L. de Juss. та Vitaceae A.L. de Juss. в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ
Остроумова Т. Коллекция растений семейства зонтичных в Ботаническом саду Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова и проводимые на ее основе научные исследования
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;