Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

Випуск повністю
Безсмертна О., Соломаха В., Кузьмішина І., Коцун Л., Войтюк В., Корх Ю., Дацюк В. Птеридофлора Волинської області в контексті всеєвропейської стратегії збереження біорізноманіття
Березкіна В. Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна
Білявський С. Аналіз дендрофлори зелених зон міста Біла Церква
Вашека О, Безсмертна О. Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна видами флори України (2009–2011рр.)
Гайдаржи М., Нікітіна В., Баглай К. Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин
Гревцова Г., Кваковська І., Кубінський М. Кизильники in situ Ужанського національного природного парку
Єжель І. БіометричнІ властивості Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) Правобережного Полісся України
Коломієць Т. Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна
Лавріненко В. Морфологія та посівні якості насіння видів роду Lonicera L
Мазур Т., Дідух М. Культивування реліктової рослини Euryale ferox Salisb. в умовах захищеного та відкритого ґрунту штучних біотопів
Меньшова В., Рибак Л., Коновалова О. Рід Geranium L. - перспективні рослини для медицини
Ольхович О., Грудіна Н. Характеристика екологічного стану водних фітоценозів м. Києва
Палагеча Р. Інтродукція Північно-Американських видів листопадних магнолій у Ботанічному саду Київського університету та використання їх у ландшафтному мистецтві
Перегрим М. Пропозиції щодо вдосконалення списку регіонально рідкісних рослин Луганської області
Рудік Г., Мультян Т. Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex situ
Сидоренко О. Біоекологічна оцінка адаптації інтродукованих видів тропічної флори
Старовойтова М. Поширення та еколого-ценотична характеристика видів Egeria densa Plachon та Elodea nutallii (Planch.) у водоймах басейну річки Сули
Ткачук О. Колекція видів роду Rosa L. Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна
Чихман О. Інтегральна оцінка успішності інтродукції видів роду Pelargonium L'Her.ex.ait
Белава В., Конотоп Є., Панюта О., Таран Н. Вплив "Ризогуміну" на вміст білка та пектинову активність сої за різних умов азотного живлення
Калашник С. Мікрорельєф поверхні епідерми пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L
Kucherenko V., Bonyuk Z. Use of the multiple molecular forms of peroxidase for identification species of genus Spiraea L
Ліханов А., Машковська С., Клюваденко А., Павленко Л. Морфогенез генеративних органів Cobaea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка
Матвєєва Н., Кучеренко В., Кваско О. Пероксидазна активність трансгенних рослин Cichorium intybus L. var foliosum Hegi з генами туберкульозного антигену ESAT6 або інтерферону- α2b людини
Михайлова І., Гревцова Г., Гаркава К. Аналіз метаболічної активації фагоцитуючих клітин під впливом водно-сольових витяжок із листків кизильників серії Salisifoli та Bullati
Футорна О. Анатомічна характеристика листків рослин різних вікових станів Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina
Шевцова Т., Гаркава К. , Ковальчук Л. Вплив водно-сольових витяжок із пилку берези бородавчастої (Betula verrucosa Ehrh.) на поглинальну активність фагоцитів крові
Чумак П., Вигера С., Ковальчук В. Біологічні особливості інвазійної спроможності Microsphaera azalea U. Braun (Erysiphales) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;