Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Інтродукція та збереження рослинного різноманіття

Випуск повністю
Борисенко Л., Перегрим М. Лісовий масив "Ліщина" (Васильківський район, Київська область) – перспективна територія для заповідання
Вашека О. Представники родини Оsmundaceae Вercht. & J. Рresl колекції папоротей у відкритому ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Весельська Р. Колекція рослин роду Weigela Thunb. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Дідківська С. Інтродукція та дослідження видів роду Erica L. в культурі
Клименко М., Мороз С., Клименко О. Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму
Коваленко О. Fritillaria ruthenica Wikstr. (Liliaceae) на території Національного природного парку "Пирятинський" (Полтавська область)
Коломієць Т. Представники родини Araceae Juss. у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Мазур Т, Дідух М. Особливості екобіоморфи інтродукованих представників родини Nymphaeaсeae Salisb
Меньшова В., Натуркач Ю. Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br., Helleborus niger L. та їх адаптаційні можливості в умовах культури
Нікітіна В., Гайдаржи М., Баглай К. Раритетні види сукулентних рослин колекції Ботанічного саду імені акад.О.В. Фоміна (CITES, IUCN, Червоний список Південної Африки)
Чихман О. Особливості онтоморфогенезу рослин роду Pelargonium L'Herit ex Ait. в умовах захищеного ґрунту
Березкіна В., Нужина Н. Біологічні особливості Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна
Бонюк З., Кучеренко В., Белемець Н. Інтродукція таволг Spiraea crenata L. i S. litwinowii Dobrocz.та їх ідентифікація за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази
Голубенко А. Вплив гібереліну та холодової стратифікації на проростання насіння рідкісних видів роду Gentiana L.: G. acaulis L. та G. dinarica C. Beck
Єжель І. Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet
Зуєва О. Раритетні види родини Vitaceae Juss.: їх анатомо-морфологічні особливості та фенологія
Каліта Т., Оканенко О., Таран Н. Зміна ліпідного вмісту вегетативних органів представників роду Rhododendron L. протягом онтогенезу як прояв адаптивних властивостей рослин
Кваско О., Матвєєва Н. Оптимізація умов укорінення цикорію Cichorium intybus L. в культурі in vitro
Маляренко В., Мудрак Т. Причини виникнення фасціацій у представників сукулентних рослин
Нужина Н., Гревцова Г., Кубінський М., Михайлова І. Анатомічна будова одно-, дво- і трирічних пагонів Cotoneaster subacutus Pojark, C. russanovii Grevtsova та сортів яблуні і груші, прищеплених на цих рослинах
Расевич (Голов'янко) І. Вплив температурних стресів на білки різних органів проростківZea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку
Рудік Г., Мультян Т. Морфолого-анатомічна будова вегетативних органів видів роду Salvia L. ex situ
Сидоренко О. Алелопатична активність інтродукованих тропічних рослин
Футорна О. Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae)
Ковальчук В. Екологічні особливості Microsphaera azaleae U.Braun. (Erysiphales) на рослинах Rhododendron japonicum (A. Gray) Suring в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна
Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;