Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Василенко В. Повстанський рух в Україні у 1917 – на початку 1920-х років
Громова Н. Водохрещенська обрядовість українців Бойківщини на початку ХХІ ст
Исламов Турал Габил оглы Становление и развитие идеи парламентаризма в Милли Меджлисе
Мінгазутдінов А. Листівки – дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943 – 1944 рр.)
Ніколаєць К. Партійна система Радянської держави другої половини ХХ ст: українська історіографія
Павленко В., Кудрявська Я. Мюнхенська угода як наслідок чехословацько-німецького протистояння
Патриляк І. Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб)
Полюхович Ю. Упакаль К'ініч – правитель Паленке
Ткаченко І. "М. Грушевський і опоненти – конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр."
Філатов М. Американсько-китайські відносини й політика США щодо КНР в американських суспільно-політичних дискусіях в період діяльності адміністрацій Б. Клінтона (1993 – 2001)
Хомутенко А. Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років ХІХ на початку ХХ ст
Чолій С. Загальний військовий обов'язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.)
Шаравара Т. Сучасна історіографія фінансових реформ Російської Імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст
Шилова А. Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах
Щербатюк В. Від соціальних протестів до вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян України в 1917 – 1919 роках (сучасна вітчизняна історіографія проблеми)
Щирба Н. Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО)
Shcherbatyuk V. From social protests till the Free Cossacks' movement and mass insurrections: the struggle of the Ukrainian peasants in 1917–
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;