Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х р�
Вахонєєв В. Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930–1950-х рр.: марризм і "Емпоріальна" теорія
Гончар Б., Гончар Ю. Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З.Бжезинського
Городня Н. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії
Гребенюк М. Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років
Костючок О. Діяльність Київської міської управи у сфері забезпечення санітарної очистки міста Києва (1941–1942 рр.)
Купріянчук О. Організаційні форми українського національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: новітня історіографія
Купчик О. Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922–1924 рр.)
Луняк Є. Еволюція образу Анни Ярославни у французькій та вітчизняній історіографіях
Медведська Л. Вплив гендерного чинника на механізм здобуття імператорського престолу Єлизаветою Петрівною в російській історіографії
Ніколаєць К. Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х – на початку 1990-х років: історіографія
Орлова Т. Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України
Папенко Н. Політика уряду Г.Брюнінга та позиція соціал-демократів Пруссії упродовж 30-х років ХХ ст
Пижик А. Ідеологічна основа більшовицької політики українізації
Полова Ю. Ліквідація Дунаєвецького надрайонного проводу ОУН(б) (1951 р.)
Таборанський С. Міжнародні конгреси історичних наук: зміни в організації та структурі роботи у другій половині ХХ ст
Фільваркова А. Більшовицький режим і українське село (1928–1933 рр.)
Хомутенко А. Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;