Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Бузань В. Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах
Власенко В. Формування та структура німецької цивільної адміністрації в генеральному окрузі "Житомир" (1941-1944 рр.)
Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові української державності в період національно-визвольних змагань 1917-1920 р�
Горбань Т. Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни
Ігнатенко І. Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини ХІХ – початку ХХ ст
Кравченко І. Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. ХІХ ст
Купрієнко С. Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків
Латиш Ю. Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985–1988 рр. на Заході
Mашевський O. Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 �
Патриляк Б. Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 �
Патриляк І. Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 – лютий 1944 рр.)
Розовик Д. Міграція українського населення на Поволжя, Урал і Сибір у 1860-1917 р�
Семеніст І. Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови
Сорока Ю. Основні ідеологічні напрямки радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1940-х–1950-х років
Тимошенко М. Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень
Філатов М. Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок ХХІ ст.)
Чеберяко О. Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х р�
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;