Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Барабаш Ю. Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і р�
Городня Н. Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття
Довжук І. Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті ХІХ ст
Доморослий В., Кузіна Н. Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у 1 державній думі Росії (1906–1907 рр.)
Зосімова М. Особливості етнополітичних відносин у Вардарській Македонії під час Другої світової війни (1941–1944 рр.)
Ігнатенко І. Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії
Коцур Г. Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії
Кучернюк І. Часопис "Рідний край" в національно-культурному русі українців (1905–1916 рр)
Папенко Н. Аншлюс в історії австрійсько-німецьких відносин упродовж 1918–1919 р�
П'ятаха Н. Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1919 – 1920 рр.: історіографічний огляд
Сергієнко В. Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України
Сорока Ю. До періодизації історичних та українознавчих досліджень суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях кінця 1930-х–1950-х років
Хмуляк М. Європейська політика Т. Блера через призму "особливих відносин" із США
Чеберяко О. Діяльність Бюджетної комісії при ВУЦВК (1922–1929 рр.)
Шегда О. Відносини Швеції з північноєвропейськими країнами в 50–70-х роках ХХ століття
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;