Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Боровик М., Пастушенко Т. Усна історія: сучасність та перспективи в Україні
Арзуманова Т. Усна історія як джерело дослідження повсякдення релігійних общин в тоталітарному суспільстві (на прикладі старообрядців Харківщини)
Барабаш О., Новосельський А. Дослідницько-освітній проект "Клуб костянтинівських остарбайтерів"
Барвінська П. Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному середовищі німецькомовних країн в останній третині ХХ ст. у баченні німецькомовних істориків
Боднар Г. Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х – 60-х років ХХ століття
Боровик М. Пам'ять про війну в усних джерелах (на матеріалах проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання")
Будз К. Значення усної історії для вивчення підпілля Української Греко-Католицької Церкви (1946-1989 рр.)
Дідківська М. Усні меморати чехів села Малинівка на Житомирщині
Кагальна М. Влада та соціальний контроль в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 р�
Киридон А. Метод усної історії в структуруванні минулого
Лахно В. Повсякденні духовні практики українських примусових робітників Третього Рейху у спогадах колишніх остарбайтерів
Молдавська Т. Межі достовірності: значення життєвого досвіду респондента при репрезентації історичного минулого
Огієнко В. Наративна когерентність в дослідженнях травм: концепт та метод
Пагіря О. Повсякденне життя вояків УПА крізь призму усної історії
Палієнко С. Усна історія як джерело до вивчення радянської теоретичної археології
Пастушенко Т. Пізнавально привілейований статус "жертви" у дослідженнях тоталітарних суспільств: від "абсолютної жертви" до "жертви, котра бореться"
Савченко І. Усний історичний наратив як джерело з історії повсякдення невеликих міст 20-х-30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах археографічної експедиції Запорізького наукового товариства ім. Я.Новицького)
Тищенко Ю. Особливості дитячих спогадів про війну. За матеріалами проекту: "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання"
Халюк Л. Усна історія про переселення 1947 року у Польщі
Шиманський А. Усноісторичні проекти в діяльності Меморіального музею "Територія терору"
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;