Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Булдакова О. Держава, влада та право в політичних концепціях Августина Блаженного та Фоми Аквінського: еволюція ідей
Гончар Б., Гончар Ю. Миротворча діяльність США в Європі напередодні Першої світової війни
Городня Н. Економічна інтеграція в АТР в кінці 1980-х –1990-ті рр. і регіональна політика США
Діхтяренко А. Популяризація природоохоронних знань в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1970-х рр.)
Казьмирчук М. Використання праці неповнолітніх на промислових підприємствах Київської губернії (1861 – 1917 рр.)
Конта Р. Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХХІ століття
Коцур Г. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський в "Історії царської тюрми" М.М. Гернета
Кравченко І. Степан Сольський: біографічний нарис
Луняк Є. Екскурси до історії козацької України в наукових і публіцистичних працях Жуля Мішле
Мінгазудінов А. Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-44 рр.)
Набока С. Суспільно-політичний розвиток України в 1964–1984 р�
Ніколаєва Н. Міжнародна політика Великого князівства Литовського в роки правління Вітовта
Павленко В., Крутько С. Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки
Парахіна М. "Революційні" 1989-1991 роки в контексті українсько-російських політичних взаємовідносин
Сухобокова О. Консолідація української діаспори США та її інтеграція у політичне життя держави (початок ХХ ст. – 1980-ті рр.)
Шегда О. Ключові напрями співробітництва Швеції з Європейським Союзом в 1995 – 2011 роках
Шидловський П. Дослідження крем'яного інвентарю Кирилівської стоянки
Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX-початку XXI cт
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;