Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Ганцян Р. Дихотомія "ідеалізм – реалізм" у контекстi розвитку суспільствознавчих студій у Великій Британії першої половини ХХ ст
Георгієва М. Реформування аграрного сектору економіки Болгарії (1946 – 1958 рр.)
Гончар Б. Зовнішня політика адміністрації Б. Обами на шляху відновлення американського лідерства
Гордійчук Ю. Афганська стратегія адміністрації Барака Обами в трансатлантичному вимірі: американські погляди та оцінки
Городня Н. Американсько-японські відносини в 1990-х рр.: економічний вимі�
Діденко В. Проблеми та перспективи культурної антропології в США в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст
Загорулько Р. Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні
Комарницька І. Роль наукових установ та громадських організацій у охороні культурної спадщини в Україні: історіографія проблеми
Кузьмин Р. Чесько-словацький корпус в подіях української національної революції (1917 – 1918 рр.)
Левицька К. З історії становлення парламентаризму в добу Директорії: історіографія
Папенко Н., Загородній Г. Колоніальне протистояння Великої Британії та Німеччини в другій половині ХІХ століття
Пронь Т. Продовження строків дії Люблінської угоди про евакуацію українського населення з Польщі і польських громадян з України від 9 вересня 1944 �
Савченко Г. Український рух у сімферопольському гарнізоні російської армії в 1917 �
Семеніст І. Загострення американсько-японських суперечностей в торговельно-економічній сфері на рубежі 1980-х – 1990-х років
Сергієнко В. Благодійність православних церковних братств лівобережної України (1864 – 1917)
Стельмах М. Німецький "Sonderweg" в сучасній зарубіжній історіографії
Хоменко Є. Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923 – 1930 рр.)
Цебро О. З історії функціонування продовольчої торгівельної мережі Києва (1943 – 1945 рр.)
Хорошун Б. Чеберяко О.В. Бюджетна система в УРСР 1920-х рр.: організаційно-правові та соціально-економічні основи функціонування
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;