Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Алентьева Т. Роль джексоновської моделі демократії у становленні американських політичних традицій
Аністратенко Т. Доктрина Трумена 1947 року і принципи зовнішньої політики США: погляд радянської та сучасної російської історіографії
Бессонова М. Висвітлення канадською пресою президентської передвиборчої кампанії 2012 р. у США
Бондаренко М. Українська діаспора Бразилії: історія заселення
Волков Т. "Ольстерська проблема" та британсько-ірландські відносини часів прем'єрства Тетче�
Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст
Горобець І. Cучасні тенденції ринку озброєнь Індії
Даниленко О. Українські науково-освітні центри в Чехо-Cловаччині як форма самоорганізації еміграції (1920-ті рр.)
Денисов С. Проблема американської політики щодо Російської Федерації у політичних дискусіях в період виборчої кампанії 2008 �
Денисюк І. "Участь Великої Британії в операціях НАТО в Іраку (2003 – 2011 рр.)"
Дергачова А. Чилі та США в роки Другої світової війни
Діденко В. Новітні течії культурної антропології США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
Зінченко П. Фонди ЦДІАК України про діяльність царських жандармів за кордоном
Іванченко О. Державна політика сербської династії Карагеоргієвичів щодо хорватських політичних сил (1918-1939 рр.)
Клімов М. Міста-побратими у канадсько-українських відносинах
Ковальська М. Зовнішня політика Великої Британії напередодні Першої світової війни у "Меморандумі" Дж. Морлі
Ковальський С. Північний Кіпр в міжнародних відносинах Східного Середземномор'я 1960-1980-х р�
Ковтун О. Інтеграційні процеси у Центрально-Східній Європі наприкінці ХХ – початку ХХІ століття
Купчик О. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х р�
Ладига О. Військові дії союзників Німеччини на Східному фронті в умовах "бліцкрігу" (22.06.1941 – 19.11.1942 рр.)
Левченко Л. Утворення та розвиток регіональних архівів США
Лукач І. Розвиток доктрини Монро як концептуальної основи політики США в латинській Америці (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
Мітрофанова О. Військова політика Франції
Морозова О. Наукова діяльність представників української діаспори в Польщі: дослідження історії України (1989-2012 рр.)
Мудрієвська І. Співробітництво України і держав вишеградської групи у форматі в 4+1
Набока О. Витоки американської політики стосовно Тайваню (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Орлова Т. Вивчення сучасної політичної історії країн світу – важливий напрямок підготовки майбутніх міжнародників, політологів, істориків
Пасічник Н. Роль Е. Стівенсона у врегулюванні Кубинської ракетної кризи 1962 �
Пивовар С. Українське питання в німецько-російських відносинах у 1918 році
Пронь Д. США та СРСР на міжнародній Сан-Франциській конференції 1951 р.: вітчизняна і зарубіжна історіографія
Савчак Н. Еволюція політики КНР щодо країн Південно-Східної Азії (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)
Садикова В. Британсько-радянські торговельно-економічні відносини (1979 р. – перша половина 1980-х рр.)
Сергійчук Б. Нові документи з османських архівів про українсько – турецькі зв'язки в 1918 – 1922 роках
Скиба А. "Инквайри" и формирование внешнеполитической доктрины Вильсона, 1917-1921 гг
Скляренко О. Роль Закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби
Усенко П. Перші постріли Османської імперії на Великій війні (1914 р.)
Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі
Ціватий В. Дипломатія європейських держав раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний аспект
Шаповалова О. Нормативний вимір структури постбіполярної системи міжнародних відносин та його вплив на поведінку акторів
Шахін Ю. Причини розпаду Югославії в оцінці української історіографії
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;